• Add-ons and features overview

  A website or e-shop can not do without many modules, plugins and other options that make your site full. Right here you will find the available add-ons and system options that you can activate in just a few clicks.

line

General

 • Disk space

  General
 • Mailboxes

  General

  Informácia určuje počet emailových schránok alebo tzv. aliasov, ktoré je možné vytvoriť.

 • Multilingualism

  General

  Informácia určuje maximálny počet jazykov, ktoré je možné využiť.

 • More currencies

  General

  Informácia určuje maximálny počet svetových mien, ktoré je možné využiť.

 • XML feeds

  General

  Informácia v tabuľke určuje maximálny počet XML feedov, ktoré je možné využiť.

 • Payment gateways

  General

  Informácia v tabuľke určuje maximálny počet platobných brán, ktoré je možné využiť.

 • Shipping services

  General

  Informácia určuje maximálny počet prepravných služieb, ktoré je možné využiť.

 • Number of products

  General

  Informácia určuje maximálny počet produktov, ktoré je možné vytvoriť pre konkrétny variant.

 • Invoices

  General

  Informácia určuje maximálny počet faktúr, ktoré je možné vytvoriť za mesiac.

 • Use of own domain

  General
 • SSL Certificate

  General

  Užívatelia v ostrej prevádzke môžu pre svoju hlavnú doménu využiť zabezpečené spojenie so serverom...

 • Administration directly on the website

  General

  Aktivovaním funkcie ADMIN SMART priamo na Vašich stránkach môžete ihneď rýchlo a jednoducho...

 • Online support

  General

  Ak máte otázku ohľadom Vašich stránok vytvorených v systéme, tak môžete využiť autorizovanú...

 • Responsive design

  General
 • Data transfer (monthly)

  General

  Počet prenesených dát Vašich stránok je u nás neobmedzený.

Web design

 • Graphics templates

  Web design
 • Custom design

  Web design

  Pomocou nástrojov na úpravu dizajnu si môžete všetky predvolené šablóny ľubovoľne upraviť podľa...

 • Any placement of each module

  Web design

  Web aj eshop obsahujú množstvo modulov, ktorými sú tie časti webu, ktorú majú určitú konkrétnu...

 • Setting of favicon

  Web design
 • Use of custom CSS

  Web design

Articles

 • Creation and administration of articles

  Articles
 • WYSIWYG text editor

  Articles

  Vytváranie článkov zabezpečuje textový editor WYSIWYG (What You See Is What You Get = Čo vidíš, to...

 • Setting of powers

  Articles

  Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.

 • Comments to article

  Articles
 • Embedding of plugins to articles

  Articles

  Okrem samotného článku a možností textového editora je možné do článkov vložiť niekoľko pluginov...

 • Search in articles

  Articles

  Vyhľadávanie na webe pomáha vyhľadávať výrazy v názvoch a popisoch článku.

Users

 • Registration of customers

  Users

  Užívateľ/zákazník sa na Vašom webe či eshope môže registrovať, pričom si sám vyplní fakturačné,...

 • User administration

  Users
 • Setting of profile items

  Users

  Systém umožňuje vybrať položky, ktoré sa budú zobrazovať v profile užívateľa na vyplnenie, z...

 • Profil picture

  Users

  Užívateľ má možnosť pridať si do profilu obrázok, ktorý sa bude zobrazovať napríklad vedľa jeho...

 • Creation and classification into groups

  Users
 • Setting of more administrators

  Users

  Systém podporuje funkciu viacerých správcov, teda administrátorov, webu aj eshopu.

 • Setting of powers

  Users

  Každej skupine užívateľov môžete priradiť konkrétne práva.

 • Blacklist filters

  Users

  Využitím tejto funkcionality možno obmedziť možnosť pridávať výrazy v komentároch, konkrétneho...

 • Comments administration

  Users

  Systém poskytuje detailné informácie o komentároch, ktoré ponúknu prehľad o tom kto, kedy a z akej...

 • Addition of discount

  Users

  Každému zákazníkovi prípadne skupine užívateľov je možné priradiť určitú zľavu, ktorú si môže počas...

Categories

 • Creation and administration of categories

  Categories
 • Text of category

  Categories

  Kategórii možno priradiť jej vlastný text, ktorý sa bude zobrazovať po jej rozkliknutí nad alebo...

 • Picture of category

  Categories

  Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v...

 • Margin for category

  Categories

  Pre konkrétne kategórie produktov je možné nastaviť konkrétnu maržu.

 • Setting of powers

  Categories

  Ak má Váš eshop viacero administrátorov, možno im udeliť rôzne povolenia, budú tak môcť spravovať...

 • Informative number of products in categories

  Categories

  Systém podporuje možnosť zobrazenia aktuálneho počtu produktov v zozname kategórií na eshope.

 • Categorization by comparators of products

  Categories

  Systém podporuje kategorizovanie podľa najznámejších cenových porovnávačov produktov.

 • Filter price from-to

  Categories

Products

 • Stock records and availability

  Products

  Po aktivovaní tejto funkcie bude vedená skladová evidencia Vašich produktov.

 • Variants and subvariants

  Products

  Systém ponúka vytváranie rôznych variantov a subvariantov produktov.

 • Parameters of products

  Products
 • Discounts and margins on product

  Products

  V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne marže, zľavy, akcie alebo iné benefity a to na úrovni...

 • Classification in more categories

  Products

  Produkty možno prehľadne roztriediť do kategórií, pričom jeden produkt sa môže nachádzať súčasne vo...

 • Related and similar products

  Products

  Systém umožňuje priradiť k produktom súvisiace a podobné produkty.

 • Labelling products - sale, special offer etc.

  Products
 • Setting of 'normal' price

  Products
 • Short and extended description

  Products

  K produktu možno pridať dva popisy, krátky (čistý text) a rozšírený, spolu s použitým formátovaním...

 • More images to products

  Products

  K jednotlivým produktom možno pridať hneď niekoľko obrázkov.

 • Attachments to product

  Products

  K produktom možno pridať viacero príloh na stiahnutie, napr.

 • Product codes

  Products

  Systém umožňuje zadať rôzne kódy produktov, napr.

 • Weight

  Products

  Pri produktoch možno určiť ich hmotnosť, od ktorej sa môže odvíjať aj spôsob a cena dopravy.

 • Warranty

  Products

  Systém umožňuje nastaviť aj záruku pri jednotlivých produktoch rôzne.

 • Manufacturer

  Products
 • Supplier

  Products
 • Setting of units of measurement

  Products

  V systéme je prednastavených 42 merných jednotiek, pričom vytvárať môžete aj svoje vlastné.

 • Setting of the limits of the order quantity

  Products

  Obmedziť môžete minimálne a maximálne množstvo kusov alebo jednotiek tovaru, ktoré môže byť...

 • Setting of powers

  Products

  Systém podporuje aj nastavenie rôznych právomocí.

 • Copying of products

  Products

  Kopírovanie produktov umožní vytvoriť kópiu konkrétneho produktu, čo je výhodné, najmä ak...

 • Bulk editing of the products

  Products

  Systém umožňuje výber viacerých produktov naraz a hromadnú zmenu ich parametrov, ich aktiváciu,...

 • Bulk import and export

  Products

  Hromadný import zo súboru umožňuje nahratie väčšieho množstva produktov naraz.

 • Setting of display of items

  Products

  Systém podporuje rôzne spôsoby zobrazenia produktov na stránke - napr.

 • Comparison of products

  Products

  Systém podporuje porovnanie viacerých produktov.

 • Addition to favorites

  Products

  Produkt môže Váš zákazník pridať k obľúbeným.

 • Print

  Products

  Zobrazovaný produkt možno jednoducho vytlačiť alebo ho uložiť vo formáte PDF.

 • Question about product

  Products

  Systém poskytuje zákazníkovi možnosť položiť predajcovi otázku k produktu, pričom možno využiť...

 • Price history

  Products

  Ak občas meníte ceny produktov, táto funkcia umožní tieto zmeny sledovať, čoho výsledkom je graf,...

 • Product rating

  Products

  Ako na najznámejších eshopoch, aj u Vás budú môcť produkt Vaši zákazníci hodnotiť na stupnici, akú...

 • Watchdog

  Products

  Táto funkcia umožňuje sledovať ceny produktov a upozorniť zákazníka na zmenu ceny, ak klesne pod...

 • Comments to product

  Products
 • Transport cost from

  Products
 • Filtering in products

  Products

  Produkty si môže zákazník zoradiť podľa rôznych kritérií, napr.

 • Search in products

  Products

  Vo Vašom eshope môžu zákazníci jednoducho a rýchlo určitý produkt vyhľadať.

 • Beginning and end of sale

  Products

  Povolené objednanie - možnosť nastavenia rozsahu obdobia (dátumov), kedy bude možné produkt...

Shopping cart

 • Information window after adding the product to cart

  Shopping cart

  Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi.

 • Purchase without registration

  Shopping cart
 • Setting of minimum price for ordering

  Shopping cart
 • Loyalty points

  Shopping cart
 • Discount coupons

  Shopping cart
 • Quantity and volume discounts

  Shopping cart
 • Setting of limits and powers

  Shopping cart

  Ide o nastavenie spôsobu dopravy a jej ceny spolu s priradením spôsobov platieb.

 • Setting of surcharges for delivery and payment

  Shopping cart

  Určité typy dopravy a platieb si vyžadujú špeciálny príplatok.

 • Icons for delivery and payment methods

  Shopping cart

  V košíku možno zobraziť ikonky pre spôsoby dopravy a platby.

 • Additional form

  Shopping cart

  Do objednávacieho procesu v košíku je možné vložiť formulár, ktorý bude potrebné/voliteľné vyplniť...

 • Inserting of attachment

  Shopping cart

  V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.

 • User's note

  Shopping cart

  V košíku môže užívateľ zadať ku svojej objednávke poznámku (napr.

 • Agreement to terms and conditions

  Shopping cart

  Systém podporuje funkciu súhlasu s obchodnými podmienkami v košíku pri uzatváraní objednávky.

Orders

 • Order management

  Orders

  V prehľade objednávok je možné vidieť základné informácie, ako napr.

 • Order statuses and labels

  Orders

  Objednávkam môžete nastaviť ich 'stavy', ktoré budú farebne odlíšené.

 • Payments of the orders

  Orders

  Systém umožňuje evidovať úhrady objednávok.

 • Automatic sending of the email about the order change

  Orders

  Systém podporuje automatické odosielanie emailov po vytvorení objednávky a zmeny jej stavu.

 • Tracking number of the shipment

  Orders
 • Issue of invoices

  Orders

  Faktúry už nemusíte vytvárať podľa určitej šablóny vo Worde alebo v Exceli.

 • Custom setting of the number series of the invoices

  Orders

  Čísla faktúr môže systém generovať automaticky (ďalšie číslo faktúry od prvého zadaného čísla v...

 • Administration of claims

  Orders
 • Possibility to cancel the orders by user

  Orders

Widgets

 • Currency converter

  Widgets
 • Time

  Widgets
 • Rating

  Widgets
 • Events

  Widgets
 • Login

  Widgets
 • News

  Widgets
 • Contact

  Widgets
 • Survey

  Widgets
 • ShoutBoard

  Widgets
 • Newsletter

  Widgets
 • Banners

  Widgets
 • Dynamic banner

  Widgets
 • Notice

  Widgets
 • QR code

  Widgets
 • Player

  Widgets
 • External module

  Widgets
 • Selected products

  Widgets
 • Last visited

  Widgets
 • Availability of goods

  Widgets
 • Encourage for cart

  Widgets
 • Menu

  Widgets
 • Vyhľadávanie

  Widgets
 • Nákupný košík

  Widgets
 • Kategórie

  Widgets

Plugins

 • Daily menu

  Plugins
 • Forms

  Plugins
 • Gallery

  Plugins
 • Google Fonts

  Plugins
 • Google maps

  Plugins
 • Google Translate

  Plugins
 • Google Tag Manager

  Plugins
 • Website header

  Plugins
 • Online support

  Plugins
 • Website footer

  Plugins
 • Redirections

  Plugins
 • Directory

  Plugins
 • Tables

  Plugins
 • Welcome window

  Plugins
 • Scroll Up

  Plugins
 • Conversion measurement

  Plugins
 • Domain verification

  Plugins
 • External plugins

  Plugins
 • Mail Komplet

  Plugins

  Služba Mail Komplet je emailový marketingový nástroj, hlavne na posielanie personalizovaných...

 • Zopim

  Plugins

  Zopim je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu...

 • LiveChat

  Plugins

  LiveChat je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu...

 • Livechatoo

  Plugins

  Livechatoo je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu...

 • SmartSupp

  Plugins

  SmartSupp je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu...

 • Olark

  Plugins

  Olark je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu...

 • Heureka

  Plugins

  Heureka je jeden z najznámejších porovnávačov produktov na Slovensku a v Čechách.

 • Electronic records of sales (EET)

  Plugins

Social networks

 • Connection to Facebook

  Social networks

  Na stránky môžete pridať Facebook vysúvacie okno s odkazom na Vašu stránku ako aj priamo do stránky...

 • Facebook Like Box

  Social networks
 • Facebook pages

  Social networks
 • Connection to Google+

  Social networks
 • Social counters

  Social networks
 • Comments from social networks

  Social networks
 • Sharing of article

  Social networks

  Zaujímavé články môžu návštevníci Vášho webu zdieľať na sociálnych sieťach, napr.

 • Sharing of product

  Social networks

  V prípade, že by sa chcel Váš zákazník o informácie o produkte podeliť so známymi, môže tak urobiť...

SEO

 • Setting of TITLE tag

  SEO

  Titulný názov aktuálnej stránky.

 • Setting of DESCRIPTION Tag

  SEO

  Popis aktuálnej stránky.

 • Setting of KEYWORDS tag

  SEO

  Kľúčové výrazy aktuálnej stránky.

 • H1, H2, ... headings

  SEO

  SEO je optimalizácia stránok pre vyhľadávače.

 • ALT on images

  SEO

  Alternatívny popis obrázku. Automatické označovanie obrázkov produktov a článkov.

 • Generation of sitemap.xml

  SEO

  Mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach.

 • Edit of robots.txt

  SEO
 • Friendly URL address

  SEO

  Friendly URL adresa je pekná, čitateľná URL adresa pre články, produkty, menu položky, kategórie.

 • Rich snippet

  SEO

  HTML meta tagy alebo atribúty určujúce význam jednotlivých prvkov na stránke (názov, obrázok, cena,...

 • WWW Resolve

  SEO

  možnosť nastavenia domény pre využívanie stránok len s "www." alebo len bez "www." subdomény.

Statistics

 • Traffic statistics

  Statistics
 • Search statistics

  Statistics
 • Statistics of article

  Statistics
 • Statistics of orders

  Statistics
 • Statistics of product

  Statistics
 • User statistics

  Statistics
 • Overviews

  Statistics
 • History of changes

  Statistics
 • Google Analytics

  Statistics
 • TOPlist

  Statistics
 • Online status

  Statistics

Other

 • File management

  Other
 • SMS notification

  Other

  V systéme máte možnosť nastaviť notifikácie o zmene stavov objednávky prostredníctvom SMS, manuálne...

 • Help and tutorials in administration

  Other

  V jednotlivých sekciách slúži na rýchle zorientovanie sa tlačidlo 'NÁPOVEDA' a poskytuje rýchly...

 • Watermark and protection of photos

  Other
 • Data backup

  Other

  Všetky dáta sa ukladajú na spoľahlivé serverové disky, ktoré sú v zapojení RAID (vytvára sa...

 • Fast searching in administration

  Other

  V administrácii je možné rýchlo vyhľadať požadované položky naprieč celým systémom, či v...

 • Regular updating of system

  Other

  Systém je neustále aktualizovaný a integrujú sa tak doň nové funkcie a možnosti.

 • Site map

  Other
 • Automatic language recognition

  Other
 • More administrators with different rights

  Other

  Vaše stránky môže spravovať viacero administrátorov, ktorí budú mať prístup len k tým sekciám...

 • Export and import of databases

  Other
Contact uswe are providing the support during the work days