line

Systém podporuje funkciu viacerých správcov, teda administrátorov, webu aj eshopu. Prístup do administrácie teda môžu mať viacerí užívatelia, prispôsobiť možno aj ich právomoci v administrácii.


User group - zatrieďuje užívateľa do užívateľských skupín, ktoré môžu mať rôzne práva, zľavy či iné výhody na stránkach. Zmeniť užívateľskú skupinu môže len užívateľ, ktorý je v skupine Administrátor alebo Supervisor, pričom tak užívatelia v ostatných skupinách nemajú právomoci na zmenu skupiny užívateľa. Nastavenia užívateľských skupín nájdete v sekcii Users / Groups.

Pre zobrazenie užívateľskej skupiny v profile užívateľa na stránkach je nutné mať danú položku aktívnu v sekcii Users / Users po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v záložke Basic data v položke Profile v stĺpci Show.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne položka "User group".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm