line

V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne marže, zľavy, akcie alebo iné benefity a to na úrovni produktu, kategórie či celého eshopu.


Margin - je marža na daný produkt. Ak je marža zadaná, pre daný produkt platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (podkategória, kategória, v ktorej je produkt alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Settings / Eshop). Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Superior margin - znázorňuje, či je pre daný produkt nastavená nadradená marža, napr. v zaradenej kategórii (nastavujete v sekcii Products / Categories v úprave kategórie v položke "Margin for the products in the category (%)") alebo marža pre celý eshop (nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Margin for all products (%)"). V prípade, že v produkte v položke "Margin" nastavíte maržu, nadradená marža sa neaplikuje.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne položka "Margin".

Discount - zľava na daný produkt udávaný v percentách.

Na takto zľavnený tovar už nemôže byť uplatnený prípadný zľavový kupón alebo zákaznícka zľava aj napriek tomu, že nie je v záložke Powers zaškrtnutá položka "Forbid coupons/discounts".

Pri zadaní zľavy na produkt sa zobrazí bežná cena automaticky (ak je povolené zobrazenie bežnej ceny), vypočítaním rozdielu ceny bez zľavy a ceny po zľave.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní (viď obrázok

).

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať množstevné zľavy či príplatky, pričom podrobné informácie o nastavení nájdete v nápovede okna danej možnosti.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Možnosť zobrazenia nastavenej zľavy konkrétneho produktu v objednávke nájdete v sekcii Settings / Eshop v záložke Discounts položka "Visible product discount in the order".

Z dôvodu legislatívy ohľadom tzv. "falošných zliav", v prípade poskytovania zliav produktov, je nutné si viesť minimálne 30 dennú históriu cien produktov, pričom zľavu na produkte odporúčame nastaviť až po tom čo budete disponovať touto evidenciou pre konkrétny produkt. Vzhľadom na veľké množstvo dostupných možností, týkajúcich sa nastavenia cien produktov, ktoré systém obsahuje, systém nedokáže evidovať históriu cien produktov, resp. cien rôznych kombinácií nastavení súvisiacich s konečnou cenou produktu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne položka "Discount".

Quantity discounts - Nastavenie ceny produktu na základe objednaného množstva produktov. Na základe zvoleného množstva v stĺpci Quantity (napr. od 10 kusov) sa zmení cena produktu podľa vybranej možnosti v stĺpci Type a zadanej hodnoty v stĺpci Value.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

ExampleAk napríklad chcete aby od 50 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 10% a zároveň od 100 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 20 EUR nastavíte dva riadky nasledovne:

 • 1. riadok
  • Quantity "50"
  • Value "-10"
  • Type percentage increase by
 • 2. riadok
  • Quantity "100"
  • Value "-20"
  • Type add

Pre zobrazenie množstevných zliav priamo v detaile produktu je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktivovať možnosť quantitative discounts.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

V texte (viď. nižšie alebo v sekcii Settings / Translations), ktorý sa zobrazí v detaile produktu v jednotlivých položkách množstevných zliav je možné použiť nasledujúce premenné, ktoré budú nahradené konkrétnymi hodnotami:

 • [PIECES] - Množstvo, od ktorého sa zľava uplatní. Napr.: 10 ks
 • [PRICE] - Cena po zľave za jednotku množstva. Napr.: 100.00 €
 • [PRICES] - Cena po zľave za nastavené množstvo. Napr.: 1000.00 €
 • [PERCENT] - Percentuálna zľava. Napr.: 10%
 • [SAVE] - Ušetrená čiastka za jednotku množstva. Napr.: 10.00 €
 • [SAVES] - Ušetrená čiastka za nastavené množstvo. Napr.: 100.00 €
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii položka "Quantity discounts".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm