line

Zákazníka môže eshop informovať o vložení produktu do košíka rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je zobrazenie okna s obsahom košíka, pričom sa po vložení produktu do košíku zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe" alebo "Dokončiť objednávku".


Action by change of the cart status - určuje zobrazenie po zmene stavu v košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Action by change of the cart status".

Po vložení produktu do košíka nastane efekt zobrazujúci presun produktu do košíku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Action by change of the cart status" vyberte možnosť visual effect by adding a product into the cart.

Po vložení produktu do košíka sa zobrazí navigačné okno, kde je možné "Pokračovať v nákupe", alebo "Dokončiť objednávku".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Action by change of the cart status" vyberte možnosť window with the content of the cart.

Po vložení produktu do košíka sa automaticky zobrazí obsah košíka. Aktívna funkcionalita je nadradená funkcionalite window with the content of the cart.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Action by change of the cart status" vyberte možnosť automatic switch to the cart.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm