line

Titulný názov aktuálnej stránky. Jedná sa o HTML meta popiskok, ktorý by mal predstavovať názov aktuálnej stránky (článku, produktu, kategórie, menu položky...). Ak v položke (článok, produkt,...) nie je pole TITLE zadané, daný text sa automaticky generuje z názvu položky. Pole TITLE je pre vyhľadávače jeden z najdôležitejších prvkov, ktorý má vplyv na bodovaní dôležitosti webu. Daný parameter je možné si manuálne upravovať, v jednotlivých položkách. Pri každom článku je možnosť uvedenia titulného názvu (title), popisu (description), kľúčových slov (keywords) a vlastnej URL adresy, ktoré sú dôležité pre SEO optimalizáciu. Tá je veľmi dôležitá pre internetové vyhľadávače ako je Google, Yahoo!, Zoznam.sk a iné. Správne zvolenie a vyplnenie spomínaných prvkov SEO umožní vyhľadávaču ľahšie nájsť Vašu stránku. Keďže na internete je množstvo stránok s podobným obsahom, na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazujú tie platené (reklamy), potom tie s kvalitnejšou SEO optimalizáciou a na posledných miestach a ďalších podstránkach tie, ktoré zodpovedajú vyhľadávanému výrazu len čiastočne. Zákazník väčšinou navštívi len pár prvých podstránok výsledkov a preto je dôležité dostať sa so svojím webom/eshopom práve na ne.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm