line

Systém poskytuje zákazníkovi možnosť položiť predajcovi otázku k produktu, pričom možno využiť kompletný formulár s viacerými (aj povinnými) poliami.


Viac o nastavení daného formulára nájdete v sekcii Add-ons / Plugins / Forms.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" vyberte možnosť form: Question about the product.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm