line

Directory slúži na prehľadné odkazy na dôležité podstránky, články či kategórie stránok.

  • vytvorené rozcestníky následne vkladáte v sekcii Articles / Articles úprave článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Directory.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm