line

Štatistiky aktivít užívateľov stránok. Daná štatistika slúži na zorientovanie sa napríklad v tom, ktorý užívateľ zrealizoval najviac objednávok, ktorý užívateľ je najaktívnejší v diskusiách alebo ktorý zákazník Vám najviac zarobil. A tak Vám dávajú podnet jednoduchšie sa rozhodnúť napríklad komu dať zľavu alebo koho určiť za moderátora webu.

  •  Most realized orders - Do počtu sa započítajú len objednávky od registrovaných užívateľov a zároveň len potvrdené objednávky, teda objednávky v stave "potvrdená" a vyššom.
  •  Best revenue - Sumy tržieb sú orientačné a zobrazujú sa len vo vybranej mene. Do sumy sa započítajú len objednávky od registrovaných užívateľov a zároveň len odoslané objednávky, teda objednávky v stave "odoslaná".
  •  Most discussion posts - Do počtu sa započítajú len komentáre od registrovaných užívateľov.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Statistics / Users.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm