line

Hromadný import zo súboru umožňuje nahratie väčšieho množstva produktov naraz. Nemusíte tak vytvárať každý produkt zvlášť a vypisovať údaje do jednotlivých koloniek. Systém podporuje tiež hromadný export databáz, napr. článkov, užívateľov, v prípade eshopu faktúr, objednávok, užívateľov a iných.

Contact uswe are providing the support during the work days