line

Produkt môže Váš zákazník pridať k obľúbeným. Má tak k dispozícii zoznam produktov, ku ktorým sa môže neskôr vrátiť a z ktorých si môže vybrať, v prípade ukončenia predaja mu môžu byť navrhnuté iné, podobné produkty.


Zobrazí sa tlačítko "Pridať k obľúbeným". Ak je užívateľ prihlásený obľúbený, produkt mu vloží do profilu v sekcii OBĽÚBENÉ. Ak užívateľ nie je prihlásený produkt mu po potvrdení vloží do prehliadača obľúbených stránok.

text k tlačítku nastavíte v sekcii Settings / Translations pod kódom: button_add_favorite. Tlačítko bez textu nastavíte zadaním: "_" (podtržníkom bez úvodzoviek).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" vyberte možnosť Add to Favorites.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm