line

Parametre rýchlo a jednoducho poukazujú na jednotlivé hodnoty produktu (napr.: uhlopriečka, rozlíšenie, hmotnosť,...). Vytvorené parametre následne priraďujete v produktoch. Na základe vytvorených parametrov budú môcť Vaši zákazníci vybrané produkty porovnávať. Je možné tiež nastaviť to, či sa budú tieto parametre zobrazovať vo filtroch a v detaile produktu.

Viac informácii v nápovede How to create product parameters?

Pre vytvorenie parametra najskôr vľavo vyberte kategóriu, v ktorej sa daný parameter bude zobrazovať. Parameter následne v danej kategórii vytvoríte vpravo hore tlačítkom Add a parameter

 •   - Aktívny parameter.
 •   - Aktívny parameter určený vo vyššej kategórií, je možné ho zmazať či deaktivovať len v kategórii, v ktorej bol vytvorený.
 •   - Neaktívny parameter.

Vytvorené parametre vypĺňate v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Parameters

 • Ak v úprave nejakom produktu v záložke Parameters nevyplníte niektorý z parameterov, nebude sa zobrazovať v danom produkte.
 • Pozície parametrov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na ľavý stĺpec a následne daný parameter chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
 • Parametre vytvárajte pre každú kategóriu jednotlivo (teda vytvárajte parametre len v kategóriach, v ktorých sa daný parameter má zobrazovať). Výnimkou je, ak sa niektoré parametre zhodujú s ostatnými v kategóriach a podkategóriach, vtedy zadávajte parameter do najvyššej možnej kategórie. Strom jednotlivých kategórii je na ľavej strane.
 • Ak chcete parametre zobrazovať vo filtroch je nutné:
  • zadať parametre len do hlavnej CATEGORIES
  • v úprave konkrétneho parametra v záložke Filter je nutné mať aktívnu položku "Show in filters" (môžete nastaviť aj "Type filter view")
  • v sekcii Add-ons / Plugins / Filter v položke "Displayed filters" aktivovať možnosť "parameters"
 • Ak chcete parametre zobrazovať v detaile produktov (záložku) je nutné:
 • Ak chcete parametre zobrazovať v detaile produktov (v štruktúre vpravo hore) je nutné:
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Parameters.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm