line

Systém ponúka vytváranie rôznych variantov a subvariantov produktov. Ak chcete vytvoriť rôzne varianty produktov, pri ktorých meníte viacero položiek (napr. cenu, obrázok, počet kusov na sklade), použite funkciu varianty. Ak sa tieto položky nemenia, použite funkciu subvariantov, kde môžete nastaviť odlišujúce sa prvky produktu, napr. farbu alebo veľkosť (oblečenia, obuvi). Produktom je tiež možné nastaviť rôzne subvarianty, pri ktorých sa zmení základná cena produktu. Priamo ich kombináciou je možné vytvoriť výpočet ceny daného produktu na základe zadaných údajov v subvariantoch (výška, šírka).


Product variant - názov variantu pre daný produkt (napr.: zelené alebo 32GB verzia). Varianty je možné využiť na prepojenie rovnakých produktov, ktoré sa líšia len určitou variantou (napr. farbou, veľkosťou pamäte, ...). V takto prepojených produktoch, ktoré budú mať zadanú variantu sa v detaile produktu zobrazí výberové pole s ďalšími variantami (prepojenými produktami), do ktorých bude návštevník po výbere presmerovaný.

V prvom poli vyberáte skupinu variantov, pričom všeobecná systémom predvolená skupina je Variant (názov všeobecnej skupiny je možné zmeniť v sekcii Settings / Translations). Ďalšie vlastné skupiny variantov vytvárate v sekcii Products / Products po kliknutí na tlačítko  .

Pri produktoch s rôznymi variantmi, kde sa nemenia iné položky produktu (napr. sklad, popis, parametre...), odporúčame používať možnosti subvariantov v záložke Subvariants. Ak však potrebujete pri rôznych variantoch produktu rôzne meniť položky (napr. sklad, popis, parametre...), je nutné používať parameter "Product variant" (v záložke Links) a následne produkt spárovať pomocou ID varianty produktov "Pair to product (ID)" na jeden hlavný produkt.

Varianty produktu sa generujú do podporovaných XML feedov (napr. Heureka).

Pre zobrazenie produktov v detaile je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" aktivovať možnosť product variants. Pre zmenu predvolených nastavení zobrazenia boxov variantov produktu, je nutné si v sekcii Add-ons / Plugins pridať plugin Product variants, v ktorom nájdete všetky dostupné možnosti nastavenia.

Možnosť tvorby variantov produktov je dostupná aj pre variant ESHOP, avšak možnosť nastavenia vlastných skupín variantov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne v záložke Links položka "Product variant".

Vytvárate subvarianty produktov, ktoré následne prideľujete každému produktu v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v záložke Basic datav položke [ITEM]3098[/ITEM]

  • Skupinu variantov vytvárate vpravo hore tlačítkom Add a group of sub-variants (napr.: Farba)
  • Subvarianty vytvárate kliknutím na akciu "Edit items" a následne na tlačítko Add a subvariant (napr.: čierna, modrá, žltá)

V prípade, že potrebujete vytvoriť URL odkaz na detail produktu s kombináciou vybraných subvariantov (napr. pre reklamný banner) stačí do URL adresy požadovaného detailu produktu pridať parameter "variant" so zoznamom identifikátorov (ID) vybraných subvariantov oddelených pomlčkou. ID subvariantu nájdete v úprave konkrétneho subvariantu, kde vľavo hore tesne nad otvoreným oknom je možné kliknúť na štítok s ID, ktorý sa Vám skopíruje do schránky (CTRL + C), ktorý následne môžete vložiť (CTRL + V) do daného URL parametra "variant".

Examplehttps://www.yourdomain.com/d/produkt-100001/?variant=1-20-65
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Subvariants.
Contact uswe are providing the support during the work days