line

Systém poskytuje možnosť vytvorenú objednávku zo strany užívateľa do určitej doby stornovať.

Possibility to cancel an unconfirmed order by user - po aktivácii bude môcť registrovaný užívateľ stornovať vytvorenú objednávku vo svojom účte do doby, kým bude v stave nepotvrdená.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Possibility to cancel an unconfirmed order by user".
Contact uswe are providing the support during the work days