line

Zobrazenie posuvníka, na ktorom si môže užívateľ nastaviť zobrazenie produktov s vyhovujúcim rozmedzím ceny. Pre zobrazenie rozmedzia ceny sa využíva konečná cena produktu (bez DPH) určená pre skupinu užívateľov "Non-registered user".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Filter v položke "Displayed filters" vyberte možnosť price (from-to).
Contact uswe are providing the support during the work days