line

Do objednávacieho procesu v košíku je možné vložiť formulár, ktorý bude potrebné/voliteľné vyplniť predtým, než bude môcť byť objednávka zo strany užívateľa uzavretá. Môžete tak zabezpečiť zistenie ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky.


Additional form in the ordering process - možnosť pripojiť pred-vytvorený formulár do objednávacieho procesu. Výsledky vyplneného formulára budú priložené v sekcii Eshop / Orders v úprave konkrétnej objednávky v záložke Additional information.

Neodporúčame do objednávkového procesu vkladať formuláre so zbytočnými povinnými položkami, ktoré môžu zákazníkov pri procese objednania odradiť.

Formulár s doplnkovými údajmi sa nezobrazí v procese vytvorenia objednávky cez administráciu.
Upozorňujeme, že zobrazenie doplnkového formulára v procese objednávky funguje v zjednodušenom režime, ktorý neumožňuje využiť všetky dostupné možnosti nastaveného formulára. Využiť tak nie je možné položky formulára ako "Use CAPTCHA", "Consent to the processing of personal data", "Send the results to email", "Send the confirmation to user's email" a s tým spojené možnosti. Rovnako sa zobrazia sa len polia formulára, ktoré majú v položke "Input field of the parameter" nastavenú niektorú z nasledujúcich možností text field (input), text field (date), text field (time), numeric field (number), select field (select). Využiť tak nie je možné rozšírené typy polí formulára ako sú napr. file či calculation (result) a dokonca ani niektoré položky v záložke Advanced settings. Správne zobrazenie a funkčnosť nastavených polí formulára je nutné si tak vždy overiť.

Formuláre vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Forms.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Additional form in the ordering process".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm