line

Contact je informačný údaj obsahujúci hlavné kontaktné informácie o Vás alebo Vašej Firme. Jednou z možností pri tomto module je aj aktivácia QR kódu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / Contact.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm