line

Tables je plugin slúžiaci na vytvorenie jednoduchých tabuliek, ktoré následne vkladáte do článkov. Bunky sa dajú naštýlovať tak, ako to poznáme z MS Excel a podobných programov (farba a typ písma, výplň a pod.).

  • vytvorené tabuľky vkladáte v sekcii Articles / Articles v úprave článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Tables.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm