line

HTML meta tagy alebo atribúty určujúce význam jednotlivých prvkov na stránke (názov, obrázok, cena, mena, dostupnosť, hodnotenie...). Označované aj ako Microdata, Microformats, RDFa. Označené prvky sa tak môžu štruktúrovane zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm