line

V košíku možno zobraziť ikonky pre spôsoby dopravy a platby.


Image URL - obrázok/logo danej dopravy. Zobrazuje sa na stránkach v košíku (objednávacom procese) pri danej doprave, ale aj v administrácii ako identifikačný obrázok dopravy k objednávke v stĺpci Info. Odporúčame použiť obrázok s maximálnou výškou 28px, pričom by obrázok nemal byť príliš široký (ma. odporúčaná šírka 50px).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Delivery v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add the delivery methode v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "Image URL".

Image URL - obrázok/logo danej platby. Zobrazuje sa na stránkach v košíku (objednávacom procese) pri danej platbe, ale aj v administrácii ako identifikačný obrázok platby k objednávke v stĺpci Info. Odporúčame použiť obrázok s maximálnou výškou 28px, pričom by obrázok nemal byť príliš široký (ma. odporúčaná šírka 50px).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Payment v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a payment method v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "Image URL".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm