line

Google Translate alebo Google Translate slúži na automatický preklad stránok. Stránky sa preložia na základe vybraného jazyka návštevníkom alebo stránky automaticky preloží na základe jeho jazyka. Jedná sa len o strojové preloženie stránok. V prípade kvalitného preloženia stránok do konkrétnych jazykov je nutné využiť manuálny preklad na čo slúži plugin Add-ons / Plugins / Languages, viac informácii v nápovede Can I have the websites in more languages? (multi-language)

  • v plugine je možnosť návštevníkovi zo zahraničia stránky automaticky preložiť podľa jeho jazyka po aktivácii položky "Automatic translation"

Neodporúčame mať aktívne súčasne pluginy Google Translate a Languages

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Google Translate.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm