line

V systéme je prednastavených 42 merných jednotiek, pričom vytvárať môžete aj svoje vlastné.


Merné jednotky pre parametre produktov, ktoré slúžia na bližšiu špecifikáciu produktu a pri ich prípadnom porovnávaní.

ExampleAk je parameter napr.: Teplota: 20 °C, tak merná jednotka je práve °C.
  • Vytvorené merné jednotky sa následne priraďujú do parametrov produktov v sekcii Products / Parameters
  • Po vytvorení parametrov s mernými jednotkami je možné zadávať hodnoty s konkrétnymi mernými jednotkami v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Parameters

Dolný index - Zadávajte pomocou metatagov, napr: cm2 => cm2

Horný index - Zadávajte pomocou metatagov, napr: cm2 => cm2

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Units of measurement.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm