line

Okrem prednastavených skupín možno vytvárať ďalšie vlastné skupiny. Týmto skupinám je ďalej možné priradiť konkrétnu zľavu, produkt, kategóriu, menu položku, článok alebo modul. Povoliť alebo zakázať vstup do administrácie a jej konkrétnych častí. Uistite sa však, či jednotlivé práva vstupu do administrácie a teda aj možnosť manipulovania (vytvárania/úprav/mazania článkov/produktov) povoľujete správnej skupine užívateľov. V ESHOP Premium môžete nastaviť cenové hladiny pre každý produkt rôznej skupine.

  • Novú skupinu užívateľov je možné vytvoriť tlačítkom vpravo Add a group.
  • Vytvorené skupiny užívateľov prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users.
  • Pre správu skupín užívateľov použite stĺpec Actions.

Pre vytvorenie užívateľov s právomocami v administrácii viac informácii na Is it possible to have for one website/eshop more administrators with different powers?

Do administrácie sa všetky skupiny okrem administrátora dostanú len v ostrej prevádzke a to len cez adresu "http://admin.yourdomain.com". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "http://admin.wexbo.com".
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Groups.
Contact uswe are providing the support during the work days