line

Váš zákazník môže cez eshop jednoducho pridať reklamáciu, na ktorú Vás následne systém upozorní hneď na úvodnej stránke administrácie. Systém poskytne kompletné informácie reklamácii, o reklamovanom produkte, popise závady, faktúre, ku ktorej sa reklamácia vzťahuje a pod. K reklamácii môžete pridávať informácie, ktoré jej priebeh upresňujú a zjednodušujú.

Zoznam reklamácii a ich administrácia. Nastavenia stavov reklamácií upravujete po kliknutí vpravo hore na tlačítko  

  • Reklamáciu je možné vytvoriť len na existujúcu faktúru.
  • Registrovaný užívateľ môže vytvoriť reklamáciu priamo na stránkach, prihlásením sa do svojho účtu v sekcii REKLAMÁCIE v účte užívateľa.
  • V prípade neregistrovaného užívateľa, bude systém pre overenie od zákazníka vyžadovať zadanie niektorých údajov z existujúcej faktúry (číslo faktúry, dátum vytvorenia faktúry a celková suma faktúry)
  • Reklamáciu cez administráciu vytvárate v sekcii Eshop / Invoices v úprave konkrétnej faktúry, po kliknutí na tlačítko   a následne na "Create claim".
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Claims.
Contact uswe are providing the support during the work days