line

Systém umožňuje evidovať úhrady objednávok. V prípade platobných brán dokonca platbu automaticky priradí k objednávke, ktorá bola cez konkrétnu platobnú bránu uhradená.

Contact uswe are providing the support during the work days