line

Čísla faktúr môže systém generovať automaticky (ďalšie číslo faktúry od prvého zadaného čísla v danom roku) alebo môžete byť pri každom vytvorení faktúry vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla faktúry.


Generation of the further document number - pri zaškrtnutom poli bude systém automaticky generovať ďalšie číslo niektorých dokladov (faktúry, proforma) od prvého zadaného čísla v danom roku. Pri nezaškrtnutom poli naopak budete vždy vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla dokladu. Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Numbering of documents".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Invoice data v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Generation of the further document number".

Numbering of documents - určuje formát číslovania vystavených dokladov vo Vašom eshope. Pokiaľ to nie je nevyhnutné odporúčame formát dokladov nemeniť a ponechať základný tvar.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Numbering of documents".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm