line

Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v eshope.


URL image in category - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname kategórií. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Settings / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "URL image in category".

URL image in subcategories - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname podkategórii, resp. v module Subcategories. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Settings / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "URL image in subcategories".
Contact uswe are providing the support during the work days