line

Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v eshope.


URL image in category - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname kategórií. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Settings / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "URL image in category".

URL image in subcategories - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname podkategórii, resp. v module Subcategories. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Settings / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "URL image in subcategories".
Contact uswe are providing the support during the work days