line

Stránky budete samozrejme prevádzkovať na vlastnej doméne www.yourdomain.com, ktorú si sami vyberiete. Môžete využiť aj doménu, ktorú už máte registrovanú u iného registrátora alebo Vám požadovanú voľnú doménu registrujeme my.

Pridané domény je možné využiť až v ostrej prevádzke How do I switch to full version?

Sekcia obsahuje zoznam priradených domén k profilu, informácie o nich a možnosť ich úpravy.

  • Novú doménu pridáte tlačítkom Add a domain
  • (HLAVNÁ) - určuje hlavnú doménu. Všetky ostatné domény sú na túto doménu nasmerované. Ak návštevník zadaná vedľajšiu doménu automaticky ho systém presmeruje na hlavnú doménu.
  • V jenom profile (účte) nie je možné mať viac domén s rôznym obsahom, viac informácii Can I have more domains on one website/eshop?
  • DNS záznamy domény upravujete po kliknutí na tlačítko   v stĺpci Actions. Pozor ale, neodborným zásahom do nastavenia DNS záznamu môžete znefunkčniť web alebo e-maily

Ďalšie informácie:

    You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Domains.
    Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm