line

Standard price - inak aj "štandardná cena", "pôvodná cena" alebo "odporúčaná cena" je informatívny názov zobrazujúci sa pri cene produktu. V eshope je označovaná prečiarknutou sumou (napr.: 350 €). Táto cena by mala byť väčšia ako konečná cena Vášho produktu (teda po zľave a pridelenej marži). Jedná sa hlavne o marketingový údaj, ktorým zákazníkom ukážete, že ponúkate produkt za výhodnejšiu cenu ako je bežná cena produktu. Na stránkach sa daná cena zobrazí len v tvare s DPH alebo bez DPH na základe nastavenia položky "Primary price" v sekcii Settings / Eshop.

V prípade, že ste platcom DPH, cena sa zadáva v tvare excl. VAT alebo incl. VAT na základe nastavení položky "VAT", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare incl. VAT s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru excl. VAT nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Pri zadaní bežnej ceny na produkt sa percentuálna zľava zobrazí automaticky (ak je povolené zobrazenie zľavy), vypočítaním percentuálneho rozdielu celkovej ceny produktu a zadanej bežnej ceny.

Ak zadaná bežná cena nebude väčšia ako celková cena produktu, daný údaj, ako aj percentuálna zľava sa na stránkach nezobrazí.

V prípade, že položku "Standard price" upravujete cez hromadnú úpravu produktov, a zároveň pri tom chcete využiť možnosti add alebo change to, a ste platcom DPH, je nutné hodnotu pre úpravu zadať s DPH.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne položka "Standard price".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm