line

LiveChat je jedným z viacerých online chatov, ktoré systém podporuje a ktorý zabezpečí rýchlu komunikáciu so zákazníkom.


LiveChat je externý plugin, ktorý slúži na online (chat) komunikáciu s návštevníkmi stránok. Plugin sa zobrazuje v spodnej časti stránky.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / LiveChat.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm