line

Have you created a website or e-shop and now want to bring in website visitors or new e-shop customers? You can get traffic in several ways

 • Ad Traffic
 • Search engine traffic
 • External traffic

We'll show you all possible ways to accomplish this. We have written a want list that will help you get traffic to your site and thus higher profits, for example for your e-shop or orders for the corporate website.

Checklist is generally dedicated to marketing and SEO. As a useful resource, you can use the article on our blog First steps after launching the website on your own domain or help How to properly create and promote their sites on the Internet?. For a correct understanding of SEO, we recommend the article Website and eshop optimization for SEO, while the content management system WEXBO® will set a large number of items from the checklist for you, more information in the help Do you provide SEO?.

Checklist Marketing and SEO

You can also find this checklist directly in the administration WEXBO® (Access to administration) in the section Support / Marketing and serves as an auxiliary marketing and SEO plan with instructions that can improve and make you visible sites on the Internet. The plan will help you improve the structure of your site for search engines such as Google, Yahoo, Bing and others, advise on what to avoid and, conversely, what to pay close attention to, which will ultimately bring you more visitors/customers of your site.

Main settings

"Choice of the right domain"

Information from the help item "Choice of the right domain"

Choice of the right domain - doména je niečo ako značka, pod ktorou budete na internete vystupovať. Výber tej správnej domény a jej tvar je tak asi najdôležitejšie kritérium pri tvorbe stránok. Doména môže mať tvar vašej spoločnosti, výstižný názov (značka) pre ľahké zapamätanie alebo v nej použité kľúčové slová, vďaka ktorým chcete byť vyhľadávaný vo vyhľadávačoch. Pri oslovení slovenských zákazníkov sa odporúča práve .SK doména, naopak, pri oslovení práve českých užívateľov použite doménu .CZ, ako alternatívy však môžu byť tiež použité známe domény .EU .COM...

Viac informácií o výbere správnej domény v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

Doménu si môžete registrovať aj v systéme WEXBO® pri prechode do ostrej prevádzky. Viac v návode How do I switch to full version?

Stránky môžu mať len jednu hlavnú doménu, ďalšie domény môžu byť vedené len ako vedľajšie a budú presmerované na hlavnú doménu. Viac sa dočítate v nápovede Can I have more domains on one website/eshop?.

"Filling in of Title name of the websites"

Information from the help item "Filling in of Title name of the websites"

Filling in of Title name of the websites - dôležitý údaj zobrazujúci sa v karte prehliadača a malo by ísť o stručný, ale výstižný názov Vašich stránok. Dôležitý údaj pre vyhľadávače, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadania ako názov stránky.

Nastavujete ho v sekcii Settings / Web v položke "Main name of the website (title)".

Spôsob tvorenia titulného názvu je možné nastaviť v sekcii Settings / Web v položke "Way of the name creation (title)".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of Website description"

Information from the help item "Filling in of Website description"

Filling in of Website description - malo by ísť o stručný, ale výstižný popis Vašich stránok. Dôležitý údaj pre vyhľadávače, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadania ako popis stránky.

Nastavujete ho v sekcii Settings / Web v položke "Website description (description for search engines)".

"Filling in of Keywords of the websites"

Information from the help item "Filling in of Keywords of the websites"

Filling in of Keywords of the websites - ide o kľúčové slová alebo slovné spojenia, ktoré vystihujú Vaše stránky. Dôležitý údaj pre agregátory.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete ich v sekcii Settings / Web v položke "Keywords (keywords for search engines)".

"Entered Favicon of the websites"

Information from the help item "Entered Favicon of the websites"

Entered Favicon of the websites - ikona Vašich stránok zobrazujúca sa v karte prehliadača, poprípade ak si návštevník stránku uloží do obľúbených stránok prehliadača, ikona pomôže odlíšiť a lepšie identifikovať Vaše stránky.

Nastavujete ho v sekcii Settings / Web v položke "Favicon (dimensions 16x16)", kde si môžete Favicon aj vytvoriť.

"Site map for users"

Information from the help item "Site map for users"

Site map for users - ide o linkovaný zoznam všetkých stránok a podstránok. Je to niečo ako obsah v knihe. Slúži na rýchlejšiu orientáciu v rámci webovej stránky. Mapa webu sa vytvára v stránkach so zložitejšou a menej prehľadnou štruktúrou pre rýchlu orientáciu používateľa. Umožňuje priamy skok na podstránku podľa jej názvu.

Nastavujete ju v sekcii Settings / Web v položke "Allow the site map in the footer".

"Site map for search engines (sitemap.xml)"

Information from the help item "Site map for search engines (sitemap.xml)"

Site map for search engines (sitemap.xml) - mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach. Jedná sa o pomocný XML súbor pre vyhľadávače (google, bing, ...) umiestnený v koreňovom adresári stránok. Nie všetky zadané URL adresy v súbore budú vyhľadávačom zaindexované, keďže primárne vyhľadávač indexuje na základe určených techník, ktoré má (pagerank, srank, ...).

Nastavené sú v systéme predvolene.

"Permissions for search engines (robot.txt)"

Information from the help item "Permissions for search engines (robot.txt)"

Permissions for search engines (robot.txt) - textový súbor uložený v koreňovom adresári, pomocou ktorého je možné zakázať robotom, vyhľadávačom prístup k určitým súborom alebo adresárom, ktoré nechcete, aby vyhľadávač zaindexoval. Do súboru sa tiež zadáva URL adresa na "sitemap.xml". Predvolene je zadaná relatívna URL adresa k súboru sitemap "Sitemap: sitemap.xml", odporúča sa však túto hodnotu zadávať v absolútnom tvare, teda "Sitemap: https://www.yourdomain.com/sitemap.xml".

Nastavené v systéme predvolene. Nastavujete v sekcii Settings / Web v položke "Robots.txt".

"Search on the site"

Information from the help item "Search on the site"

Search on the site - umožnite Vašim návštevníkom vyhľadávať na Vašich stránkach pomocou modulu Vyhľadávanie. Modul by mal byť umiestnený na viditeľnom mieste, aby samotný modul nemusel návštevník hľadať.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / Search.

"Extensive Website footer"

Information from the help item "Extensive Website footer"

Extensive Website footer - je malá oblasť v dolnej časti Vašej stránky. Neslúži len ako grafický doplnok, ale aj ako zdroj informácií objavujúci sa na každej stránke. Existuje celý rad prvkov, ktoré možno do pätičky vložiť, často sa však do pätičky stránky vkladajú odkazy na hlavné časti stránok (podobne ako do menu, avšak so všetkými jeho podstránkami).

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Website footer.

Site and design

"Clear pages"

Information from the help item "Clear pages"

Clear pages -

 • stránky by sa mali javiť jednoducho a prehľadne, aby návštevník ihneď videl dôležité informácie a sekcie, kvôli ktorým Vaše stránky navštívil a ktoré naozaj hľadá
 • stránky by mali obsahovať maximálne 2-3 základné farby (biela ako pozadie alebo čierna ako text sa neberú do úvahy). Text by však na daných farbách mal byť dobre čitateľný (jednoducho povedané - nedávajte modrý text na modré pozadie). Pre farbu textu taktiež platí, že texty na stránke by mali obsahovať max 2-3 farby (aj to len vo výnimočných prípadoch ako upozornenie, zvýraznenie a pod.)
 • ako dizajn stránok môžete využiť pred-vytvorené motívy v sekcii Settings / Motive
 • dizajn stránok je možné kedykoľvek ľubovoľne upravovať cez AdminSmart panel, kde po prihlásení sa na Vašich stránkach ako administrátor sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona AdminSmart Panelu
 • skúsenejší môžu svoje stránky upravovať pomocou CSS štýlov. Nastavujete v sekcii Settings / Special CSS
 • pre zmenu písma na Vašich stránkach je možné využiť Google Fonts. Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Google Fonts
 • porovnajte sa s dizajnom a rozložením rôznych sekcií s úspešnou konkurenciou, ktorá má rovnaké zameranie
 • pokiaľ si s dizajnom neviete rady, môžete sa obrátiť na rôzne diskusné fóra zamerané na tvorbu dizajnu s požiadavkou vytvorenia špecifického dizajnu v systéme WEXBO®. Takýmto dizajnérom môžete vytvoriť účet do administrácie a povoliť práva na úpravu Vašich stránok. Nastavujete v sekcii Users / Groups

"Visibility of important information"

Information from the help item "Visibility of important information"

Visibility of important information - všetky dôležité informácie a sekcie umiestnite tak, aby boli jasne viditeľné. K takým môže patriť napr. Kontakt, Obchodné podmienky, Návody, Nápovedy a Manuály, Mapa sídla spoločnosti, Košík v prípade internetového obchodu a pod. Zvlášť pozor na nebezpečné zverejnenie emailovej adresy!

Neklamte a nezavádzajte návštevníkov Vašich stránok, ktorí by Vás prípadnou reklamáciou neskôr zbytočne zamestnávali.

"Picture descriptions"

Information from the help item "Picture descriptions"

Picture descriptions - vyhľadávače obrázkov vyhľadávajú obrázky vďaka názvu (alternatívny text) obrázka, preto sa odporúča (ak chcete obrázok vo vyhľadávačoch zobrazovať) vyplňovať tento Alternatívny text obrázka. Tento text sa tiež zobrazí v poli obrázka, ak sa z nejakého dôvodu obrázok na stránkach nezobrazil.

 • alternatívny text k obrázkom produktov systém automaticky nastaví z "Title name (title)" alebo "Product name" (napr.: Telefón XW5 = Telefón XW5). Všetkým hlavným obrázkom bude automaticky nastavený ALT atribút z obsahu položky "Title name (title)" (v záložke SEO). Ak položka "Title name (title)" nebude vyplnená, ako ALT atribút sa použije práve text z položky "Product name" (v záložke Basic data). ALT atribút je alternatívny text pre identifikáciu obrázkov, napr. pre vyhľadávače.

 • alternatívny text k obrázkom, na ktorých nie je možné určiť alternatívny text, systém pridelí tento text z názvu nahraného obrázka (napr.: lietadlo.jpg = lietadlo)
 • alternatívny text k obrázkom v článkoch nastavujete sami v úprave daného obrázka v položke Alternatívny text.

Pre zobrazenie textu po nabehnutí myšou na obrázok slúži v úprave obrázka v záložke ROZŠÍRENÉ položka Pomocný titulok.

"Permission to buy even without registration"

Information from the help item "Permission to buy even without registration"

Permission to buy even without registration - zákazníkov môže odradiť nutnosť registrácie na Vašich stránkach a práve možnosť takzvaného rýchleho nákupu Vám zvýši počet objednávok, čo dokazujú aj štatistiky: Viac ako polovica užívateľov využíva jednorázový nákup bez registrácie. Výnimkou však môžu byť napríklad veľkoobchody, kde je registrácia väčšinou nutná.

Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Allow ordering in e-shop".

"Customers rewarding"

Information from the help item "Customers rewarding"

Customers rewarding - silným marketingovým nástrojom je odmeňovanie zákazníkov za časté nákupy (vernosť) alebo rôznymi akciami a zľavami, vďaka ktorým sa zákazník môže vrátiť alebo ho môžu zaujať. Takými nástrojmi môžu byť: kupóny, bodový systém, zákaznícke zľavy, skupinové zľavy a pod.

Viac info v nápovede How to work with prices, discounts and special offers in eshop?.

"Communication with customer"

Information from the help item "Communication with customer"

Communication with customer - kľúčom k úspechu je komunikácia so zákazníkom, čo vyžaduje, prípadne rýchla pomoc. Môžete využiť niekoľko nástrojov na komunikáciu.

 • Emailová komunikácia - odporúčame využívať emaily s doménou stránky, čo prispieva k dojmu vyššej profesionality ako emaily s cudzou koncovkou (ako sú napr. Gmail, Hotmail, Yahoo, Seznam, Azet).
  Emaily vytvárate v sekcii Settings / Email. Viac info o emailových schránkach tu:
 • Online podpora - pre rýchlu komunikáciu je možné využiť online komunikáciu priamo na stránkach, vďaka ktorej Vás zákazník môže ihneď kontaktovať za účelom rýchlej rekcie na otázky ohľadom ponúkaných služieb alebo produktov.
  Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Online Support. (Poprípade je možné využiť niektorý z podobných pluginov: Zopim, Livechatoo, Livechat, ...)
 • Kontaktné formuláre - uľahčite návštevníkovi kontaktovanie cez formuláre. Návštevník tak odošle email bez toho, aby musel otvárať svoju emailovú schránku. Výhodou je, že údaje, ktoré potrebujete od návštevníka získať, nastavíte v poliach formulára, čím sa skracuje doba komunikácie.
  Formuláre vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Forms (kde je tiež možné vypísať si zoznam odoslaných formulárov)
 • Komentáre a recenzie - reagujte na komentáre vo Vašich článkoch alebo produktoch. Diskusia tak môže pomôcť aj ďalším návštevníkom.
  Históriu všetkých komentárov nájdete v sekcii Users / Comments (v prípade nevhodných komentárov je možné komentáre daného používateľa blokovať alebo filtrovať v sekcii Users / Blacklist)

  Reagujte aj na recenzie o Vašich stránkach na externých stránkach (ako sú napr. diskusné fóra, sociálne siete, ale tiež napríklad v prípade využívania aj na portáli Heureka).

 • Anketa - umožnite návštevníkom hlasovať v anketách za zmeny alebo novinky na stránkach. Pohľad väčšiny tak môže byť častokrát iný ako ste predpokladali a pomôže Vám stránky nastaviť tak, ako to návštevník (väčšina) požaduje.
  Anketu vytvárate v sekcii Add-ons / Widgets / Survey.

Navigation menu

"Clear menu"

Information from the help item "Clear menu"

Clear menu - snažte sa mať čo možno najmenej hlavných položiek MENU pre ich prehľadnosť. V navigačnom menu by mali byť zobrazené len hlavné menu položky, kde sa odporúča maximálne 5-6 menu položiek (ak je menu horizontálne). Ostatné položky zaraďte do podmenu pre konkrétnu menu položku.

(Napr.: "História firmy", "Obchodné podmienky", "Kontaktné informácie", a pod. vytvorte ako podmenu pre menu položku "O nás".)

Menu položky vytvárate v sekcii Articles / Menu. Podmenu vytvoríte po rozkliknutí na vybranú menu položku.

"Filling in of SEO title of menu items"

Information from the help item "Filling in of SEO title of menu items"

Filling in of SEO title of menu items - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadané pole nebude vyplnené, titulným názvom bude názov danej položky (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Articles / Menu v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Title name (title)".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO description of the menu items"

Information from the help item "Filling in of SEO description of the menu items"

Filling in of SEO description of the menu items - ide o krátky popis danej menu položky opisujúci jej význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Articles / Menu v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Description".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO keywords of menu items"

Information from the help item "Filling in of SEO keywords of menu items"

Filling in of SEO keywords of menu items - ide o slová, ktoré vystihujú danú menu položku. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom menu aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Articles / Menu v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Keywords".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Friendly URL of menu items"

Information from the help item "Friendly URL of menu items"

Friendly URL of menu items - inak známe aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie)

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu danej menu položky (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu danej menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Articles / Menu v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Custom URL".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

Articles

"Apt titels of articles"

Information from the help item "Apt titels of articles"

Apt titels of articles - názov článku by mal návštevníka zaujať tak, aby si daný článok prečítal, preto sa neodporúča do názvu článku zadávať kľúčovú frázu, po ktorej bude už z názvu jasný obsah. Názov článku môže byť nadnesený, čo vyvolá istú mieru zvedavosti, no neklamte ním.

ExamplePríkladný názov článku: Google vytvoril neviditeľné auto - v obsahu článku sa však čitateľ dozvie, že ide len o meniacu sa farbu auta alebo optický klam, vďaka čomu lepšie splýva s pozadím.

"Extensive text in articles"

Information from the help item "Extensive text in articles"

Extensive text in articles -

 • text článkov sa snažte vytvárať rozsiahly a originálny. Kopírované texty dokážu vyhľadávače ako Google porovnať s inými článkami na internete a hodnota Vašich stránok sa tak môže znížiť z dôvodu duplikácie, čo má za následok nižšiu mieru vyhľadávania vo vyhľadávačoch.
 • Odporúčame texty sekciovať, aby bol článok prehľadný pre užívateľa a nepreháňať to s farbou textu (v článku použite max. 2-3 farby textu, aj to len pri zvýraznení naozaj nevyhnutného).
 • Používajte slová, vďaka ktorým chcete byť vo vyhľadávačoch vyhľadávaný.
 • Nepreháňajte to s množstvom opakovaných fráz a takýto text skôr inak podajte (dôležité aj pre vyhľadávače).
 • Neodporúčame text vytvárať vo forme obrázka, ale prípadne vložený obrázok opísať textom, nakoľko vyhľadávače nedokážu text z obrázka prečítať, čím prichádzate o možnosť vyhľadania konkrétnej frázy vo vyhľadávaní.

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO title of the articles"

Information from the help item "Filling in of SEO title of the articles"

Filling in of SEO title of the articles - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadané pole nebude vyplnené, titulným názvom bude názov daného článku (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov článku chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Articles / Articles v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Title name (title)".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO description of the articles"

Information from the help item "Filling in of SEO description of the articles"

Filling in of SEO description of the articles - ide o krátky popis daného článku opisujúci jeho význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Articles / Articles v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Description".

Pokiaľ v úprave článku v záložke Short description vyplníte položku "Short description", nie je ďalej nutné vypĺňať SEO popis, nakoľko systém ako SEO popis automaticky použije text z danej položky.

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO keywords of the articles"

Information from the help item "Filling in of SEO keywords of the articles"

Filling in of SEO keywords of the articles - ide o slová, ktoré vystihujú daný článok. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom článku aj použité. Dôležitý údaj pre agragátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Articles / Articles v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Keywords".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Friendly URL of the articles"

Information from the help item "Friendly URL of the articles"

Friendly URL of the articles - inak známa aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie).

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu daného článku (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu daného článku chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Articles / Articles v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Custom URL".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

Product categories

"Clear categories"

Information from the help item "Clear categories"

Clear categories - snažte sa mať čo možno najmenej hlavných kategórií pre ich prehľadnosť. Ostatné položky zaraďte do podkategórií pre konkrétnu kategóriu.

(Napr.: "Tenisky", "Šľapky", "Poltopánky", a pod. vytvorte ako podkategórie pre kategóriu "Obuv".)

Kategórie vytvárate v sekcii Products / Categories. Podkategórie vytvoríte po rozkliknutí vybranej kategórie.

 • platí aj pre všetky podkategórie

"Filling in of SEO title of the categories"

Information from the help item "Filling in of SEO title of the categories"

Filling in of SEO title of the categories - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadaná položka nebude vyplnená, titulným názvom bude názov danej kategórie (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov kategórie chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Products / Categories v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Title name (title)".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO description of the categories"

Information from the help item "Filling in of SEO description of the categories"

Filling in of SEO description of the categories - ide o krátky popis danej kategórie opisujúci jej význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Products / Categories v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Description".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO keywords of the categories"

Information from the help item "Filling in of SEO keywords of the categories"

Filling in of SEO keywords of the categories - ide o slová, ktoré vystihujú danú kategóriu. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danej kategórii aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Products / Categories v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Keywords".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Texts for individual categories"

Information from the help item "Texts for individual categories"

Texts for individual categories - ide o text/popis danej kategórie zobrazujúci sa nad zoznamom produktov v konkrétnej kategórii. Nejedná sa o nutnosť vypĺňať texty ku kategóriám, avšak môže pomôcť návštevníkovi porozumieť danej kategórii a v prípade vyhľadávača ide o ďalší zdroj textových informácií, preto odporúčame používať slová/frázy, vďaka ktorým chcete byť vo vyhľadávačoch vyhľadávaný.

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Friendly URL of the categories"

Information from the help item "Friendly URL of the categories"

Friendly URL of the categories - inak známa aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie).

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu danej kategórie (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu danej menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Products / Categories v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Custom URL".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

Products

"Apt product names"

Information from the help item "Apt product names"

Apt product names - názov by mal vystihovať podstatu produktu (podľa typu produktov napr.: značka, typ, farba, veľkosť a pod.) a použité môžu byť aj niektoré hlavné vlastnosti produktu, no názov musí byť zároveň prehľadný a zrozumiteľný pre návštevníka stránok.

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave produktu v položke "Product name".

V prípade exportu produktov na externé stránky (napr. ako sú porovnávače tovarov) je naopak dôležité zadávať text v základnom tvare alebo ho zadať v úprave produktu v záložke Advanced v položke "Exact name of the product" (takýto názov sa na stránke nikde nezobrazí).

"Detailed product descriptions and information"

Information from the help item "Detailed product descriptions and information"

Detailed product descriptions and information - ide o text/popis produktu zobrazujúci sa v detaile daného produktu.

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Description (spodný).

 • Popis, ktorý sa zobrazuje v detaile produktu, by mal obsahovať všetky dôležité a rozšírené informácie o danom produkte.
  • Odporúčame používať slová, vďaka ktorým chcete daný produkt zviditeľniť vo vyhľadávačoch.
 • Parametre sú užitočným nástrojom na zrozumiteľné tabuľkové informácie o produkte. Okrem toho je možné vďaka týmto parametrom filtrovať produkty v zozname produktov. Parametre vytvárate v sekcii Products / Parameters (s možnosťou nastaviť parametre pre konkrétnu kategóriu). Parametre následne nastavujete v úprave produktu v záložke Parameters.
 • Tabuľku, napríklad vlastností alebo veľkostí produktu je možné vytvoriť priamo v popise po kliknutí na ikonu "Tabuľka".
 • Video prezentujúce daný produkt je možné pridať v úprave produktu v záložke Attachments tlačítkom "Add a video".
 • Súbor na stiahnutie, ako je napríklad manuál, je možné pridať v úprave produktu v záložke Attachments tlačítkom "Add a file".
 • Odkazy na články/recenzie k daným produktom sú ďalším spôsobom, kde si môže návštevník prečítať bližšie informácie o ponúkanom produkte. Odkazy je možné vytvárať priamo v popise po označení určitého textu a následným kliknutím na ikonu "Vložiť/zmeniť odkaz". Pokiaľ je to možné, články k produktom odkazujte na vlastné články s jedinečným textom (okrem toho, že potenciálny zákazník neopustí Vaše stránky, texty v článkoch sú ďalším zdrojom pre vyhľadávače k danému produktu. Nezabudnite preto v článku spätne odkazovať na daný produkt.)
 • História cien je skvelý nástroj pre návštevníka, vďaka ktorému zistí vývoj ceny daného produktu za predošlé dni. Zobrazuje sa v detaile produktu. Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Sections of the product detail" možnosť "price history".
 • Otázka k produktu je možnosť získania bližších informácií k danému produktu formou odoslania formulára, ktorý Vám bude odoslaný na email s informáciami o danom produkte.

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO title of the products"

Information from the help item "Filling in of SEO title of the products"

Filling in of SEO title of the products - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadaná položka nebude vyplnená, titulným názvom bude názov daného produktu (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov produktu chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Products / Products v úprave daného produktu v záložke SEO v položke "Title name (title)".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of SEO keywords of the products"

Information from the help item "Filling in of SEO keywords of the products"

Filling in of SEO keywords of the products - ide o slová, ktoré vystihujú daný produkt. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom produkte aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave daného produktu v záložke SEO v položke "Keywords".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Filling in of short description of the products"

Information from the help item "Filling in of short description of the products"

Filling in of short description of the products - ide o krátky popis daného produktu (informatívny popis). Dôležitý údaj pre vyhľadávače zobrazujúci sa tiež v detaile produktu.

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave daného produkty v záložke Description v položke "Short description of the product".

V prípade nastavenia sa krátky popis zobrazuje aj v kategóriach v zozname produktov - dané zobrazenie nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the product box" po aktivácii možnosti short description.

"Friendly URL of products"

Information from the help item "Friendly URL of products"

Friendly URL of products - inak známe aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie)

Systém túto Friednly URL vytvorí automaticky zo zadaného "Product name".

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Display of additional information"

Information from the help item "Display of additional information"

Display of additional information - práve doplnkové informácie môžu návštevníka zaujať.

 • Labels - je údaj zobrazujúci sa jak v zozname produktov tak aj v jeho detaile. Používa sa hlavne ak chcete na nejaký produkt upozorniť, pritom sa cena samotného produktu nemení. Medzi možnosti akcii patrí napr.: Novinka, Akcia, Bomba, Darček, Výpredaj, Náš TIP, BAZÁR

  Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Advanced, v položke "Labels"

 • Standard price - ide o cenu za akú sa produkt bežne predáva (u konkurencie) preto by mala byť bežná cena vyššia ako cena Vášho produktu. Bežná cena sa zobrazuje v zozname produktov aj jeho detaile ako prečiarknutá a nie moc výrazná suma. Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Basic data, v položke "Standard price"
 • Accessories - pokiaľ je k produktu možné dokúpiť príslušenstvo ponúknite to zákazníkovi. (Napr.: pre Notebook V1 môže byť príslušenstvom "taška na notebook"). Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Accessories"
 • Related products - pokiaľ k danému produktu existujú nejaké súvisiace produkty ponúknite ich zákazníkovi. (ide o podobnú funkciu ako "Accessories" alebo môže ísť o nadštandardnú službu ako "Predĺženie záruky o 12 mesiacov"). Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Related products"
 • Similar products - pokiaľ k danému produktu existujú aj podobné produkty (napr. v jeho cenovej kategórii) ponúknite ich zákazníkovi, ktorý si tak môže vybrať jeho inú variantu. Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Similar products"

"Filling in of tags for product searching"

Information from the help item "Filling in of tags for product searching"

Filling in of tags for product searching - ide o kľúčové slová, ktoré sa nikde nezobrazujú a nemajú žiadny vplyv na SEO, ide len o kľúčové slová vďaka ktorým môžu návštevníci stránok produkt lepšie vyhľadať v module vyhľadávanie.

Nastavujete v sekcii Products / Products, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Advanced, v položke "Tags"

"Possibility to filter products"

Information from the help item "Possibility to filter products"

Possibility to filter products - umožnite návštevníkom Vašich stránok filtrovať produkty podľa ich požiadaviek a cenovej hladiny.

Filtre nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Filter

(Pokiaľ chcete mať možnosť filtrovať produkty podľa presných parametrov produktov, najskôr tak musíte určiť v sekcii Products / Parameters, v úprave konkrétneho parametra, v záložke Filter zaškrtnutím položky "Show in filters" až následne v plugine Add-ons / Plugins / Filter)

Feedback

"Possibility to share articles"

Information from the help item "Possibility to share articles"

Possibility to share articles - umožnite návštevníkom stránok zdielať Vaše články na sociálne siete. Pokiaľ je článok naozaj zaujímavý svojim obsahom čitatelia sa často o článok radi podelia so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo. Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako článok zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavom článku nepresviedča neznáma stránka ale samotný priateľ zo sociálnej siete. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Článok samozrejme je možné zdieľať aj skopírovaním URL adresy daného článku, ale prečo im to neuľahčiť jedným kliknutím (samotná ikona sociálnej siete môže čitateľovi pripomenúť, že zaujímavý obsah môže zdieľať, pričom jeho samotného by to nemuselo napadnúť)

Nastavujete v sekcii Settings / Web v položke "Structure of the article detail" možnosť social sharing

"Possibility to share the current page"

Information from the help item "Possibility to share the current page"

Possibility to share the current page - umožnite návštevníkom stránok zdielať Vaše stránky a podstránky na sociálne siete. Pokiaľ je obsah aktuálne otvorenej stránky pre návštevníka naozaj zaujímavý, často sa o danú stránku podelia so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo (Zdieľať tak môžu priamo sekciu článku, produktu, kategórie, kontaktu alebo inej menu položky). Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako stránku zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavej stránke nepresviedča samotná stránka ale priamo priateľ zo sociálnej siete. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Stránky je samozrejme možné zdieľať aj skopírovaním URL adresy danej stránky, ale prečo im to neuľahčiť jedným kliknutím (samotná ikona sociálnej siete môže návštevníkovi pripomenúť, že aktuálnu stránku môže zdieľať, pričom jeho samotného by to nemuselo napadnúť) Narozdiel od zdieľania článkov ide o modul, ktorý je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať len v určitých sekciách.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / Sharing

"Show the buttons of the social counters"

Information from the help item "Show the buttons of the social counters"

Show the buttons of the social counters - je možnosť hodnotenia aktuálne otvorenej stránky cez sociálne siete ako sú napríklad "páči sa mi to" od Facebooku alebo "+1" od Google plus. Okrem toho, že ďalší návštevníci tieto hodnotenie na danej stráne vidia samotné hodnotenie sa môže zobraziť aj na sociálnej sieti samotného hodnotiteľa, čo môže pritiahnuť ďalších návštevníkov. Ide o modul, ktorý je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať len v určitých sekciách stránok (hodnotiť tak môžu podľa nastavenia napríklad článok, produkt, kategóriu, menu položku a pod.)

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / Social counters

 • module je možné pridať viac krát a kombinovať tak umiestnenie a zobrazenie v rôznych sekciách

"Possibility to comment articles"

Information from the help item "Possibility to comment articles"

Possibility to comment articles - umožnite Vašim návštevníkom komentovať články. V daných komentároch následne môžete reagovať na prípadné dotazy alebo nejasnosti k danému článku a ako administrátor môžete na dotazy reagovať. Vytvorená diskusia môže pomôcť ďalším návštevníkom. V systéme je možné vytvoriť rôzne typy komentárov ako sú klasické komentáre systému WEXBO®, kde všetky komentáre nájdete v sekcii Users / Comments, poprípade je možné využiť komentáre externých stránok ako Facebook, Disqus, LiveFyre...

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Comments

"Possibility to comment products"

Information from the help item "Possibility to comment products"

Possibility to comment products - umožnite Vašim návštevníkom komentovať produkty. V daných komentároch následne môžete reagovať na prípadné dotazy alebo nejasnosti k danému produktu a ako administrátor môžete na dotazy reagovať. Vytvorená diskusia môže pomôcť ďalším návštevníkom. V systéme je možné vytvoriť rôzne typy komentárov ako sú klasické komentáre systému WEXBO®, kde všetky komentáre nájdete v sekcii Users / Comments, poprípade je možné využiť komentáre externých stránok ako Facebook, Disqus, LiveFyre...

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Comments

"Possibility to rate individual pages"

Information from the help item "Possibility to rate individual pages"

Possibility to rate individual pages - umožnite návštevníkom hodnotiť jednotlivé sekcie na Vašich stránkach, podľa nastavenia tak môžu hodnotiť články, menu položky, kategórie alebo produkty. Hodnotenie môžete ako administrátor ovplyvniť alebo pred-nastaviť základné hodnotenie vo všetkých sekciách v ktorých je zobrazené. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať ho len v určitých sekciách.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / Rating

"Possibility to recommend the websites via email"

Information from the help item "Possibility to recommend the websites via email"

Possibility to recommend the websites via email - umožnite návštevníkom stránok odporučiť Vaše stránky odoslaním informačného emailu svojim známym. Pokiaľ sú stránky naozaj zaujímavé svojim obsahom návštevníci sa často o stránky radi podelia so svojimi priateľmi a známymi, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo. Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako stránok zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavej stránke nepresviedča neznáma stránka ale samotný známy s jeho údajmi a emailovou adresou. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / Recommend us. (Text modulu je možné zmeniť v sekcii Settings / Translations)

"Possibility to display QR codes"

Information from the help item "Possibility to display QR codes"

Possibility to display QR codes - QR kódy sú zaujímavým nástrojom pre smartphony a tablety, kedy jednoduchým naskenovaním dvojrozmerného kódu si návštevník môže stránky rýchlo uložiť do svojho zariadenia poprípade získané údaje ďalej využiť na zdieľanie alebo na iné šírenie zo svojho zariadenia. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a podľa nastavenia zobrazovať len v určitých sekciách ako sú články, menu, kategórie, produkty.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets / QR code

"Conversions measuring"

Information from the help item "Conversions measuring"

Conversions measuring - skvelý nástroj, ktorý vám ponúkne zásadné informácie o vašej efektivite a umožní podrobne sledovať ROI (návratnosť vašich investícií) až na úroveň konkrétnych sekcií a produktov vo Vašich reklamných aktivitách (ako je Google reklama, Facebook reklama, alebo Porovnávače tovarov...). Meranie návratnosti z investovaných peňazí je základným rozhodujúcim kritériom pre vaše podnikanie. Po nastavení meraní konverzií sledujete všetky konverzie v administrácii konkrétnej reklamnej služby (ako je AdWords, Facebook reklama, alebo v jednotlivých Provonávačoch tovaru...)

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Conversions measuring (je nutné sa najskôr registrovať v konkrétnej reklamnej službe)

"Heureka - verified by customers"

Information from the help item "Heureka - verified by customers"

Heureka - verified by customers - skvelý nástroj, ktorý zaisťuje nezávislé hodnotenie obchodov iba od reálnych zákazníkov a tým dáva nakupujúcim informáciu o tom, aké kvalitné sú služby daného obchodu. Funguje tak, že zákazník si u Vás vytvorí objednávku a približne o 10 dní mu príde email s odkazom na zverejnenie referencie ako bol spokojný so službami Vášho obchodu, kde môže ohodnotiť Vaše služby vlastnými slovami a to jak kladné tak aj záporné. Okrem iného aj čas dodania tovaru a a celkovú spokojnosť v percentách. Hodnotenia si následne môžete zverejniť aj na Vašich stránkach.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Heureka

"Monitoring of statistics and response to them"

Information from the help item "Monitoring of statistics and response to them"

Monitoring of statistics and response to them - sledovaním štatistík sa priblížite k najčistejším požiadavkám a dopytu vašich zákazníkov len vďaka tomu čo je vo vašom eshope najpredávanejšie, najsledovanejšie, najvyhľadávanejšie... V štatistikách si môžete nechať zobraziť produkty, ktoré sú najpredávanejšie alebo najprezeranejšie a poprípade takýmto produktom nastaviť zľavu alebo akciu čím sa produkt stane ešte atraktívnejším. V najvyhľadávanejších frázach zase získate užitočné informácie čo ľudia najčastejšie na Vašich stránkach vyhľadávajú poprípade nadviazať na ne a vytvoriť požadovaný článok alebo produkt. Sledujte aj Vašich najaktívnejších zákazníkov a pokiaľ Vám to možnosti dovolia odmente ich zákazníckou zľavou alebo kupónom čím si upevníte jeho náklonnosť k Vám.

Štatistiky môžete sledovať v sekcii Statistics / Visit (jednotlivé filtrovanie následne nastavujete po kliknutí vpravo hore na tlačítkom  )

Publication website

"Registration on Google My Business"

Information from the help item "Registration on Google My Business"

Registration on Google My Business - pomocou služby Moja firma na Googli môžete zobraziť svoje otváracie hodiny, telefónne číslo a trasu vo Vyhľadávaní Google a v Mapách. Video návod ako pridať firmu na Google.

"Registration on search engines"

Information from the help item "Registration on search engines"

Registration on search engines - hlavne ak sú Vaše stránky na internete nové odporúča sa zapísať ich do najvýznamnejších vyhľadávačov ako Yahoo, Bing Google (ich nástroju sú: Yandex, Bing, Webmaster Tools...). Vďaka tomu vyhľadávače skôr indexujú Vaše stránky, rýchlejšie preskúmajú obsah Vašich stránok a tým pádom sa stránky budú skôr zobrazovať v ich vyhľadávaní. Okrem toho si vo vyhľadávačoch verifikujete doménu a teda pravosť jej vlastníctva pre využívanie ich ďalších nástrojov.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Domain verification

Vyhľadávače napr.:

"Registration on catalogues of websites and companies"

Information from the help item "Registration on catalogues of websites and companies"

Registration on catalogues of websites and companies - užitočný spôsob ako Vaše stránky alebo firmu zverejniť na internete zadarmo. Registrácia do katalógov je považovaný za jedno z prvých úkonov link buildingu teda spätných odkazov na externých stránkach, čo samozrejme nahráva rôznym vyhľadávačom.

Viac informácii a zoznam katalógov nájdete v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?.

"Registration on websites, where the products are compared"

Information from the help item "Registration on websites, where the products are compared"

Registration on websites, where the products are compared - účinný spôsob zverejnenia Vašich produktov na stránkach s vysokou návštevnosťou a cielených potenciálnych zákazníkov. Návštevníci si na daných porovnávačoch (Heureka, Pricemania, Zboží...) môžu následne produkty porovnávať s Vašou konkurenciou a sami si vyberú u koho si daný produkt zakúpia. Zverejnenie takýchto produktov je väčšinou zadarmo, samozrejme pre zvýhodnené vyhľadávanie práve Vašich produktov je nutné počítať s poplatkom.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / XML feed

Viac informácii v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

Informácie ako napojiť stránky na porovnávač heureka v nápovede How to connect the website with product comparator Heureka?

"Registration on discount portals"

Information from the help item "Registration on discount portals"

Registration on discount portals - skvelý nástroj na predaj produktu, ktorý by mal mať nižšiu cenu ako ponúkate na eshope alebo Vaša konkurencia. Funguje to tak že, po registrácii Vášho produktu na zľavovom portáli získate zoznam zľavových kódov pre Váš produkt, ktoré zadáte do systému. Zákazník si na zľavových portáloch zakúpi zľavový kupón na vami ponúkaný produkt. Získaný kód zákazník použije pri nákupe vo Vašom eshope, čím sa zníži jeho cena v košíku. Portály navštevuje množstvo potenciálnych a cielených zákazníkov, je nutné však počítať s províziou predaných kupónov práve pre daný zľavový portál najčastejšie na konci zúčtovacieho mesiaca.

Zľavové kupóny nastavujete v sekcii Eshop / Discount coupons (Kupóny musíte v eshope povoliť v sekcii Settings / Eshop v položke "Allow discount coupons")

Viac informácii o zľavách v eshope v nápovede How to work with prices, discounts and special offers in eshop?

Viac informácii o zľavových portáloch v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

"Publication of PR articles"

Information from the help item "Publication of PR articles"

Publication of PR articles - výborný nástroj na budovanie link buildingu. Okrem toho, že môže priniesť návštevníkov priamo z externej stránky na ktorej je článok uverejnený, dôležitejšie sú však spätné odkazy na Vašu stránku zverejnené na externej stránke. Pre vyhľadávače ide o dôležitý zdroj informácii vďaka čomu môžu stránky na ktoré článok odkazuje uprednostniť vo svojom vyhľadávaní. Funguje to tak, že si vytvoríte článok o ponúkanej službe alebo produkte a uverejníte ho na externej stránke, ktorá sa PR článkami zaoberá. Uverejnenie PR článkov je zväčša zadarmo, každý článok by však mal byť jedinečný. Nekopírujte tak texty z internetu, ale skôr ich popíšte vlastnými slovami (nie je ani tak dôležitá dĺžka článku ako skôr jedinečnosť na internete). Vyhľadávače dokážu duplicitné články identifikovať a ich kópiám tak priradia nižšie hodnotenie, čo má za následok slabšie vyhľadávanie vo vyhľadávačoch.

Presentation site

"Creating of Facebook page"

Information from the help item "Creating of Facebook page"

Creating of Facebook page - je už prakticky pravidlom, aby stránky, ktoré ponúkajú služby alebo produkt mali svoju FunPage stránku na Facebooku. Vytvorenie pritom nieje nič zložité a samozrejme zadarmo. Stačí mať vlastný profil na Facebook.com a následne na stránkach Vytvoriť stránku Facebook postupovať podľa pokynov. Výhodou sociálnej siete je práve prezentácia Vašich stránok na obrovskej sieti užívateľov, ktorí môžu Vaše stránky ďalej zdieľať po internete. Ako prvých je možné pozvať svojich priateľov alebo zákazníkov, užívateľov stránok pokiaľ máte ich emailovú databázu. Vytvorenie stránok je však len prvá časť, aby Facebook stránka bola naozaj populárna je nutné sa o ňu starať aktuálnymi článkami, či už na produkt, službu alebo na zaujímavé novinky alebo články. Čo však neodporúčame je kupovať si takzvaných Facebook fanúšikov, nakoľko ide zväčša o fiktívnych užívateľov alebo užívateľov ktorý o Vašu ponuku nebudú mať záujem (v prípade reklamy na Facebooku to budú vyhodené peniaze). Na Vaše webové stránky môžete tiež umiestniť rôzne moduly a pluginy sociálnej siete Facebook

Viac informácii o napojení Facebooku How to connect the websites with Facebook services?

Viac informácii o sociálnej sieti Facebook v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

"Creating of Instagram page"

Information from the help item "Creating of Instagram page"

Creating of Instagram page - patrí medzi najpoužívanejšie sociálne siete. Veľké využitie má hlavne pri produktoch alebo službách, ktoré sú zachytávané na fotografii. Medzi také môžu patriť napríklad produkty hand-made či služby fotografa. Využitie tejto sociálnej siete je obrovské. Medzi obľúbené funkcie patrí instastories, ktoré využijete napríklad pri zviditeľnení aktuálne prebiehajúcej akcii alebo novinkách.

Ďalšou výhodou je, že Instagram patrí pod Facebook, vo veľa prípadoch uľahčuje jeho propagáciu alebo nastavenia.

"Creating of Twitter page"

Information from the help item "Creating of Twitter page"

Creating of Twitter page - ide o známu sociálnu sieť hlavne v USA. U nás nie je tak populárna no aj na nej môžete nájsť záujemcov práve vašeho zamerania, preto neodporúčame zanedbať vytvorenie aj Twitter stránky. Tak ako aj na iných sociálnych sieťach aj na Twitteri môžu vaše príspevky tzv "Tweety" sledovať iný užívatelia. Vytvorenie stránok je však len prvá časť, aby Twitter stránka bola naozaj populárna je nutné sa o ňu starať aktuálnymi článkami, či už na produkt, službu alebo na zaujímavé novinky alebo články. Narozdiel od iných je možne na Twitteri vytvoriť status len so 140 znakmi

Viac informácii o sociálnej sieti Twitter v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

"Creating of YouTube channel (Vimeo)"

Information from the help item "Creating of YouTube channel (Vimeo)"

Creating of YouTube channel (Vimeo) - využite možnosť vytvárania videí na YouTube, či už na rôzne video návody, prezentácie, video články a pod. Vo svojom účte si tak videá môžete spravovať a v prípade, že pôjde o zaujímavý zdroj videí užívatelia môžu Váš kanál sledovať, čo znamená, že budú o novinkách vždy informovaný vo svojom účte YouTube. Službu je tiež spojená so sociálnou sieťou Google+ ak sa jedná o rovnaký účet, videá tak vidia aj užívatelia, ktorý Vás majú v kruhoch Google+

Vytvorené videá môžete zdielať na všetkých sociálnych sieťach, alebo ich umiestniť na stránky do článkov alebo k produktom.

Viac informácii o službe YouTube v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

Alternatívnou službou pre YouTube je aj služba Vimeo.com

"Creating of Pinterest profile"

Information from the help item "Creating of Pinterest profile"

Creating of Pinterest profile - sociálna sieť hlavne pre grafikov, fotografov ale aj tvorcov zaujímavých produktov a predajcov módnych doplnkov. Ide o sociálnu sieť plnú obrázkov a fotiek, kde Vás takisto ako aj na iných môžu sledovať ostatný užívatelia a odoberať/zdielať tak Vaše novinky.

Viac informácii o sociálnej sieti Pinterest v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

"Discussion and helping on forums"

Information from the help item "Discussion and helping on forums"

Discussion and helping on forums - vytvorte si profil (účet) na veľkých a známych diskusných fórach s Vašim zameraním. Pomáhajte ostatným užívateľom s ich problémami alebo sa jednoducho zapojte do vzniknutej diskusie. Pravdepodobne Vám administrátor nedovolí inzerovať vlastné stránky, alebo Vám takúto formu reklamy zmaže a zablokuje účet, no na väčšine diskusných fórach si môžete vytvoriť akýsi PODPIS, ktorý sa zobrazuje pri každom Vašom vloženom príspevku. Pokiaľ bude podpis korektný a neprehnaný nemá prečo administrátor Váš účet blokovať, hlavne keď ste ostatným užívateľom nápomocný. Okrem toho, že sa pri každom Vašom príspevku zobrazuje PODPIS (Vaša reklama), napomáhaním môžete získať prestíž medzi ostatnými užívateľmi (väčšinou označovanú ako Karma alebo Body).

Paid marketing

"Sending of Newsletter"

Information from the help item "Sending of Newsletter"

Sending of Newsletter - inak známi aj ako email marketing je pravidelné informovanie Vašich užívateľov/zákazníkov formou odoslania hromadných emailov. V systéme WEXBO® je možné odoslať newsletter všetkým užívateľom a zákazníkom Vašich stránok a taktiež uživateľom, ktorý sa sami prihlásili na ober noviniek cez modul Newsletter. Do systému je možné tiež emaily vkladať manuálne, no zo zákona musí s prijímaním takýchto emailov súhlasiť majiteľ samotného emailu. V prípade porušenia pravidiel rozposielania newsletteru môže dôjsť až k žalobe odosielateľa/prevádzkovateľa stránok (teda Vás) s nemalou pokutou, ale aj zo strany prevádzkovateľa systému WEXBO® a to zablokovaním stránok. Preto vo všetkých newsletteroch sa v pätičke každého rozosielaného emailu formou newsletteru zobrazuje formulka na odhlásenie z tohoto newsletteru.

Modul na prihlásenie sa do odberu noviniek je ZADARMO a nastavujete ho v sekcii Add-ons / Widgets / Newsletter, kde tiež vytvárate kampane newsletteru. Platené je však až samotné rozposielanie newsletteru. Kredit na rozposielanie newsletteru zakúpite v Add-ons / Widgets / Newsletter po kliknutí na tlačítko  .

Užívateľov, ktorý odoberajú newsletter nájdete v sekcii Users / Newsletter (automaticky sú v ňom zaradený registrovaný užívatelia)

"Advertising on Google (Ads)"

Information from the help item "Advertising on Google (Ads)"

Advertising on Google (Ads) - ide asi o najobľúbenejší platený nástroj na zverejnenie reklamy. O reklamy v službe google sa stará Google AdWords https://adwords.google.com/

Funguje to tak, že si zakúpite kredit za ktorý Vám bude AdWords stŕhať sumu za zobrazenie alebo prekliky Vašej reklamy. Môžete sa tak dostať na prvé miesta vo vyhľadávaní Google (na miesta určené pre reklamu) alebo na stránkach s Vašim zameraním čím docielite najefektívnejšiu reklamu.

Možnosti reklamných plôch

 • obrázkové (bannery rôznych veľkostí)
 • textové

Možnosti zobrazenia reklám

 • vo vyhľadávaní Google (len textové reklamné plochy)
 • na stránkach partnerov Google (zobrazenie reklám na stránkach, ktoré si nechali na svojich stránkach zobrazovať reklamy Google)

Možnosti platby za reklamu

 • cena za kliknutie na reklamu (PPC)
 • cena za zobrazenie reklám (cena za určitý počet zobrazení Vašich reklám)

Google AdWords obsahuje množstvo ďalších funkcii vďaka ktorým je možné zacieliť reklamu na konkrétneho zákazníka (krajina, mesto, kľúčové slová, zobrazenie reklám len v určíte dni a v určitý čas, ako aj maximálny denný limit na reklamu). Preto sa naozaj oplatí nechať si poradiť aj pri tvorbe reklamných kampaní práve od autorizovanej firmy, ktorá Vám AdWords nastaví podľa Vášho zamerania. Síce takýto audit nie je zadarmo, pri dlhodobom využívaní služby Google AdWords sa Vám tieto investície vrátia.

Nezabudnite, že ako nový zákazník AdWords môžete získať bonus ZADARMO. Kupón a podmienky môžete nájsť na http://www.google.com/adwords/coupons/

Viac informácii o reklame v nápovede How to properly create and promote their sites on the Internet?

"Advertising on Etarget"

Information from the help item "Advertising on Etarget"

Advertising on Etarget - Etarget je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať na známych stránkach a portáloch, ale aj na stránkach, ktoré si nechali zobrazovať reklamné plochy Etarget. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC, kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku. Okrem SK a CZ trhu je možné reklamy umiestniť aj v iných krajinách.

Registrácia na Etarget SK alebo Etarget CZ (ako inzerent)

"Advertising on Facebook"

Information from the help item "Advertising on Facebook"

Advertising on Facebook - o zobrazovanie reklám sa stará Facebook reklama.

Funguje to tak, že si zakúpite kredit za ktorý Vám bude Facebook stŕhať sumu za zobrazenie alebo prekliky Vašej reklamy. Reklama sa tak objaví na miestach určených pre reklamu (v pravom panely). Propagovať však môžete aj statusy vo Vašom profile alebo Vašej Facebook FunPage (pri vytvorenom statusu sa zobrazí políčko "PROPAGOVAŤ")

Platbu za reklamu je možné uhradiť kreditnou kartou alebo internetovou peňaženkou PayPal.

"Advertising on Seznam.sk (Sklik)"

Information from the help item "Advertising on Seznam.sk (Sklik)"

Advertising on Seznam.sk (Sklik) - Sklik je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať vo vyhľadávači Seznam, ale aj na sesterských stránkach a portáloch, ktoré zastrešuje spoločnosť Seznam. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku.

Registrácia na Sklik.cz

"Advertising on Azet.sk (Azetklik)"

Information from the help item "Advertising on Azet.sk (Azetklik)"

Advertising on Azet.sk (Azetklik) - Azetklik je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať stránkach Azet ale aj na sesterských stránkach a portáloch, ktoré zastrešuje spoločnosť Azet. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC, kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku.

Registrácia na Azetklik.sk

"Advertising of websites with similar topic"

Information from the help item "Advertising of websites with similar topic"

Advertising of websites with similar topic - forma reklamy, ktorá sa niekomu môže vyplatiť a niekomu nie, čo závisí hlavne od ceny za reklamu, ktorú si prevádzkovateľ stránky určí (nebojte sa vyjednávať, zväčša pri objednaní dlhodobého prenájmu reklamnej plochy je možné cenu výrazne znížiť). Neplaťte však reklamu na stránkach, ktoré nezodpovedajú Vašemu zameraniu, pretože je veľká pravdepodobnosť, že o Vašu reklamu nebude veľký záujem a nakoľko zväčša platíte za zobrazenie reklamy a nie za klik na reklamu pôjde o nízky profit z takýchto reklám.

Pre umiestnenie reklamnej plochy kontaktujte oddelenie na reklamu alebo správcu daných stránok (zväčša v pätičke stránky)

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm