line

Search umožňuje rýchle vyhľadávanie na stránkach či už v článkoch, alebo produktoch.

Základné pravidlá vyhľadávania:

 • Ak všetky slová vo vyhľadávanom výraze majú menej ako tri znaky alebo je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, pre vyhľadávanie sa použije výraz ako celok.
 • Ak sa vo vyhľadávanom výraze nachádzajú slová, ktoré majú 3 alebo viac znakov, pre vyhľadávanie sa použijú práve dané slová. Pričom slová, ktoré majú menej ako 3 znaky sa pre vyhľadávanie nepoužijú.

Vyhľadávanie v položkách produktov:

 • Pri položkách produktu "Product name", "Own code", "Short description of the product", "Tags" systém vyhľadáva v texte, tak že všetky slová (>= 3 znaky) z vyhľadávaného výrazu sa musia nachádzať v niektorej z daných položiek. V prípade, že je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, musí sa v niektorej z daných položiek nachádzať práve zadaný výraz.
 • Pri položkách ID produktu, "EAN code", "ISBN code" ,"Part number", "Serial number (S/N)" je nutné aby vyhľadávaný výraz sa presne zhodoval s textom zadaným v niektorej položke.
 • Systém nevyhľadáva v poliach Rozšírený popis v záložke Description a SEO ("Title name (title)", "Keywords"), ktoré slúžia len pre vyhľadávače (Google, Seznam,...)
 • Položka "Tags", v úprave produktu sa špeciálne využíva práve pre vyhľadávanie, kedy je možné produktu nastaviť ďalšie potrebné alebo podobné výrazy pre vyhľadávanie. Obsah danej položky sa nezobrazuje nikde na stránkach.

Vyhľadávanie v položkách článkov:

 • Pri položkách článku "Title, name of the article", "Short description", "Tags" systém vyhľadáva v texte, tak že všetky slová (>= 3 znaky) z vyhľadávaného výrazu sa musia nachádzať v niektorej z daných položiek. V prípade, že je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, musí sa v niektorej z daných položiek nachádzať práve zadaný výraz.
 • Systém nevyhľadáva v poliach Obsah článku v záložke Basic data a SEO ("Title name (title)", "Description", "Keywords"), ktoré slúžia len pre vyhľadávače (Google, Seznam,...)
 • Položka "Tags", v úprave článku sa špeciálne využíva práve pre vyhľadávanie, kedy je možné článku nastaviť ďalšie potrebné alebo podobné výrazy pre vyhľadávanie. Obsah danej položky sa nezobrazuje nikde na stránkach.
  Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / Search.
  Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm