line

Robots.txt - je textový súbor uložený v koreňovom adresári (https://www.yourdomain.com/robots.xml), pomocou ktorého napríklad dokážete zakázať robotom a vyhľadávačom prístup k určitým súborom alebo adresárom, ktoré nechcete, aby vyhľadávač zaindexoval.

Taktiež sa sem zadáva URL adresa na "sitemap.xml", teda XML súbor, do ktorého sa generujú všetky relevantné URL adresy stránok. Zadaná relatívna URL adresa k súboru sitemap "Sitemap: sitemap.xml" je automaticky konvertovaná do absolútneho tvaru "Sitemap: https://www.yourdomain.com/sitemap.xml" na základe nastavenia hlavnej domény. Neodporúčame tak zasahovať do zmien hodnoty "Sitemap".

Niektoré položky v súbore "robots.txt" sa generujú automaticky systémom, pričom ich nie je možné odstrániť. Jedná sa hlavne o položky, ktoré zakazujú vyhľadávačom prehľadávať nerelevantné URL adresy, ktoré neobsahujú žiadny relevantný obsah (Košík, Profil užívateľa, Vyhľadávanie, ...), prípadne URL adresy, ktoré obsahujú parametre filtra (instock, labels, manufacturer, parameters, price, sort, ...), pričom sa tak zabraňuje vzniku duplicitného obsahu na základe URL adries. V opačnom prípade by sa duplicitný obsah obsahujúci parametre filtra mohol zobraziť vo výsledkoch vyhľadávačov, prípadne by duplicitné nerelevantné URL adresy znižovali skóre relevantných URL adries.

Upozorňujeme, že neodborným zásahom môžete negatívne ovplyvniť vyhľadávacích robotov.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Web v záložke Sections settings položka "Robots.txt".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm