line

V košíku môže užívateľ zadať ku svojej objednávke poznámku (napr. ak chce tovar doručiť v iný deň a pod.).


V poslednom 4. kroku košíka sa zobrazí textové pole, do ktorého môže užívateľ pridať poznámku k objednávke. Pre nastavenie zobrazenia tlačítka na pridanie poznámky alebo rovno textového poľa je nutné si v sekcii Settings / Eshop v položke "Shopping cart structure settings" požadovane nastaviť možnosť user note is displayed by default.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Structure of the cart" vyberte možnosť user note.

Po aktivácii bude textové pole pre zadanie poznámky užívateľa predvolene zobrazené, bez potreby kliknutia na tlačítko pridania poznámky. Je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the cart" aktívnu možnosť user note.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Shopping cart structure settings" vyberte možnosť user note is displayed by default.
Contact uswe are providing the support during the work days