line

Zobrazenie štatistík objednávok (počet, obrat, zisk). Pre nastavenie požadovaných štatistík a obdobia použite vpravo hore tlačítko  . Do štatistík sú na základe filtra zahrnuté všetky objednávky, okrem tých, ktoré majú nastavený stav "canceled".

 Statistics type

  • quantity - Počet vytvorených objednávok.
  • turnover - Súčet celkových súm objednávok (s DPH).
  • profit - Zisk je vypočítaný "súčtom celkových súm objednávok (s DPH)" - "nákupná cena tovaru v objednávkach (s DPH)". Aby sa daný udaj zobrazoval, je nutné mať v sekcii Products / Products, v úprave produktov, vyplnenú položku "Purchase price".

 Type - do štatistík sa zarátajú len objednávky obsahujúce faktúru.

 Currency - v prípade, že nie je vybraná žiadna mena, do štatistík sa započítajú objednávky vo všetkých menách, avšak konečná suma objednávky alebo jej zisk bude prepočítaný kurzom nastaveným v objednávke (k hlavnej mene) a konečná hodnota sa zobrazí len v hlavnej mene.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Statistics / Orders.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm