line

Systém podporuje kategorizovanie podľa najznámejších cenových porovnávačov produktov. Pred odoslaním XML FEEDU pre Heureka.sk a Heureka.cz by mali byť jednotlivé kategórie v eshope priradené ku kategóriám Heureky pre rýchlejšie zatriedenie produktov do porovnávača. (V prípade, že kategórie nebudú priradené, Heureka dané položky zatrieďuje manuálne - teda zdĺhavejšie.) Pri niektorých druhoch produktov porovnávač Google nákupy takéto kategorizovanie doslova vyžaduje.


Heureka.sk categorization - pre využívanie porovnávača Heureka.sk odporúčame (pred odoslaním XML FEEDU Heureke) jednotlivé kategórie v eshope priradiť ku kategóriám Heureky pre rýchlejšie zatriedenie produktov do porovnávača. V prípade, že kategórie nebudú priradené, Heureka dané položky zatrieďuje manuálne - teda zdĺhavejšie.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Other... položka "Heureka.sk categorization".

Heureka.cz categorization - pre využívanie porovnávača Heureka.cz odporúčame (pred odoslaním XML FEEDU Heureke) jednotlivé kategórie v eshope priradiť ku kategóriám Heureky pre rýchlejšie zatriedenie produktov do porovnávača. V prípade, že kategórie nebudú priradené, Heureka dané položky zatrieďuje manuálne - teda zdĺhavejšie.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Other... položka "Heureka.cz categorization".

Google shopping categorization - pre využívanie porovnávača Google nákupy odporúčame (pred odoslaním XML FEEDU porovnávaču) jednotlivé kategórie v eshope priradiť ku kategóriám porovnávača Google nákupy pre rýchlejšie zatriedenie produktov do tohoto porovnávača. (Pri niektorých druhoch produktov to porovnávač Google nákupy vyžaduje.)

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Other... položka "Google shopping categorization".

Zboží.cz categorization - pre využívanie porovnávača Zboží.cz odporúčame (pred odoslaním XML FEEDU porovnávaču) jednotlivé kategórie v eshope priradiť ku kategóriám porovnávača Zboží.cz pre rýchlejšie zatriedenie produktov do tohoto porovnávača. V prípade, že kategórie nebudú priradené, Zboží.cz dané položky zatrieďuje manuálne - teda zdĺhavejšie.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Categories v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a category v otvorenom okne v záložke Other... položka "Zboží.cz categorization".
Contact uswe are providing the support during the work days