line

News je informačná tabuľa, ktorá slúži na zobrazenie informácií o novinkách/aktualitách stránok pre návštevníkov. Každú vytvorenú novinku je možné pomocou URL adresy odkázať na požadovaný článok, prípadne je možné k novinke pripojiť malý obrázok. Modul v žiadnom prípade nezobrazuje naposledy vytvorené články a produkty. V prípade zobrazenia informácií o nových článkoch a produktoch je nutné dané položky do noviniek pridať (aj s prípadným odkazom na článok alebo produkt).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / News.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm