line

Ak občas meníte ceny produktov, táto funkcia umožní tieto zmeny sledovať, čoho výsledkom je graf, na ktorom sa bude zobrazovať časové obdobie a cena, za ktorú sa v tom-ktorom období produkt dal kúpiť. Zákazník tak môže vidieť, ako sa cena produktu postupom času vyvíjala.


V detaile produktu sa zobrazí sekcia "História cien", kde sa zobrazuje graf s vývojom/zmenou ceny produktu od jeho pridania. Sekcia sa zobrazí len v prípade ak je rozmedzie medzi vytvorením produktu (prvou cenou) a poslednou zmenou ceny, väčšie alebo rovné ako 10 dní. Zmena ceny produktu sa v histórií zaeviduje len jeden krát za jeden deň, resp. sa zaeviduje posledná zmena ceny produktu v daný deň. Teda ak napr. 3x zmeníte v jeden deň cenu produktu, v histórií bude evidovaná len posledná zmena ceny produktu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Sections of the product detail" vyberte možnosť price history.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm