line

Welcome window je možnosť zobrazovania vyskakovacieho úvodného okna (v podobe článku, upozornenia, akcie, formulára, ...) pri prvotnom navštívení stránky, s možnosťou opätovného zobrazenia po určitej dobe.

Zobrazenie okna:

  • pri prvotnej návšteve stránok
  • o 30 dní po poslednom zobrazení okna
  • pri každej návšteve, ak si užívateľ zmaže vo svojom prehliadači cookies
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Welcome window.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm