line

Každému zákazníkovi prípadne skupine užívateľov je možné priradiť určitú zľavu, ktorú si môže počas svojich nákupov uplatňovať. Využiť je tiež možné rôzne benefity ako vernostný program, darčeky k objednávke alebo k produktu a pod.


User discount - určuje zľavu v % na produkty pre daného užívateľa. Ak má niektorý z užívateľov nastavenú zľavu, nemôže pri objednávkach uplatniť žiadny zo zľavových kupónov.

Group discount - určuje zľavu v % na produkty pre danú "Užívateľskú skupinu" a teda aj pre užívateľa v danej skupine.

Ak zadáte "User discount", v tom prípade sa ignoruje "Group discount" pre daného užívateľa, teda nadradená zľava. Priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Informácia o pridelenej zľave užívateľa či zľave užívateľskej skupiny sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa. Aktuálne prihláseným užívateľom sa tak zmena v účte neprejaví okamžite, ale až po tom čo sa odhlásia a opätovne prihlásia do účtu.

Information from the help item "Podmienky pre uplatnenie užívateľskej zľavy"
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu užívateľa a skupiny nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, množstevnou a objemovou zľavou.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne v záložke E-shop položka "User discount".

Discount (%) - určuje, akú zľavu v % bude mať daná skupina na produkty v eshope. VÝNIMKA: Ak je v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Powers položka "Forbid coupons/discounts" aktívna, tak sa na daný produkt Discount nevzťahuje.

Informácia o pridelenej zľave užívateľa či zľave užívateľskej skupiny sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa. Aktuálne prihláseným užívateľom sa tak zmena v účte neprejaví okamžite, ale až po tom čo sa odhlásia a opätovne prihlásia do účtu.
Information from the help item "Podmienky pre uplatnenie užívateľskej zľavy"
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu užívateľa a skupiny nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, množstevnou a objemovou zľavou.

Superior discount - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Groups v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a group v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Discount (%)".

Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimum order price (incl. VAT) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering položka "Minimum order price (incl. VAT)".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm