line

Encourage for cart je modul, ktorý na základe nastavenej ceny v module porovná aktuálnu cenu v košíku zákazníka a prípadne ho ešte vyzve k možnosti dokúpenia produktov v určitej výške, pre dosiahnutie nejakého bonusu.

ExamplePoužíva sa napríklad pri bonuse: "Doprava nad 100€ zadarmo" a teda, ak má zákazník v košíku produkty v celkovej hodnote 80€, modul ho nabáda k možnosti ešte dokúpiť produkty v celkovej hodnote 20€ pre získanie dopravy zadarmo.

Modul sa zobrazí len v prípade, že košík obsahuje produkty v sume vyššej ako 0, a zároveň daná suma vyhovuje niektorej položke.

V prípade, že majú položky nastavený rozdielny limit ceny objednávky ("For order amount"), zobrazí sa vždy položka s najnižšie vyhovujúcim limitom ceny. Následne ak je cena naplnená zobrazí sa ďalšia položka vyhovujúca limitu ceny. Viacero položiek naraz sa zobrazí len v prípade rovnakého limitu ceny objednávky ("For order amount").

Modul je len informatívneho charakteru a bonusy je tak nutné v administrácii vytvoriť.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / Encourage for cart.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm