line

Informácia určuje maximálny počet faktúr, ktoré je možné vytvoriť za mesiac.


Jednoduché vystavovanie plnohodnotných faktúr a okamžité odoslanie zákazníkovi na email vo formáte PDF priamo zo systému. Možnosť nastavenia si požadovaných položiek na faktúre (logo, pečiatka, kód produktu, text...). Systém samozrejme poskytuje aj ďalšie doklady ako objednávka, proforma, dobropis.

  • Faktúru vytvoríte z konkrétnej objednávky v sekcii Eshop / Orders.
  • Faktúry upravujete v stĺpci Actions po kliknutí na akciu  .
  • Nastavenia, tvar a štruktúru faktúry upravujete po kliknutí na tlačítko  .
  •   - Faktúra (uhradená alebo neuhradená pred dátumom splatnosti).
  •   - Dobropis (opravná faktúra) k faktúre.
  •   - Proforma (zálohová faktúra) k objednávke.
  •   - Neuhradená faktúra po dátume splatnosti.
  •   - Neaktívna, neplatná alebo testovacia faktúra.

Viac informácii na How to change the data to issue invoices?

Ak chcete zmeniť položky faktúry, je nutné danú faktúru odstrániť a položky upravovať v objednávke. Následne je možné opätovne danú faktúru vystaviť.
Po zmene údajov vo faktúre sa nezmenia dané údaje vo vystavenom doklade o faktúre (HTML, PDF) pre tlač. Je nutné takúto faktúru obnoviť v úprave faktúry po kliknutí na tlačítko   a následne po nabehnutí kurzoru myši na doklad kliknúť v hornom paneli na tlačítko Update document.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Invoices.
Contact uswe are providing the support during the work days