line

QR code je používateľsky rozšírený dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vie dekódovať väčšina dnešných smartfónov pomocou aplikácie a fotoaparátu/kamery. QR kód načíta aktuálne zobrazenú stránku.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Add-ons / Widgets / QR code.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm