line

QR code je používateľsky rozšírený dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vie dekódovať väčšina dnešných smartfónov pomocou aplikácie a fotoaparátu/kamery. QR kód načíta aktuálne zobrazenú stránku.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / QR code.
Contact uswe are providing the support during the work days