line

Google Maps plugin slúži na vytvorenie máp, ktoré následne vkladáte do článkov. Využitie má hlavne v kontaktných informáciach ako napríklad označenie sídla firmy.

  • vytvorené mapy následne vkladáte v sekcii Articles / Articles v úprave konkrétneho článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Google Maps.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm