line

Systém podporuje funkciu súhlasu s obchodnými podmienkami v košíku pri uzatváraní objednávky. Bez súhlasu (podľa Vášho nastavenia) teda nebude možné objednávku odoslať.


Objednávka bude vytvorená, až po odsúhlasení obchodných podmienok. Obsah obchodných podmienok nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Terms and conditions".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Structure of the cart" vyberte možnosť confirmation of the terms and conditions.

Po aktivácii bude zaškrtávacie pole pre odsúhlasenie podmienok predvolene zaškrtnuté. Je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the cart" aktívnu niektorú z možností: confirmation of the terms and conditions, consent with the Return policy, consent to the processing of personal data, consent "I am older than 18 years".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Cart, ordering v položke "Shopping cart structure settings" vyberte možnosť condition approval by default.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm