line

Time je informatívny modul s možnosťou zobrazenia času, dátumu, a aktuálneho dňa na stránke. Do modulu je možné zobraziť meno, ktoré má v daný deň meniny. Meniny sa zobrazia podľa kalendára krajiny, v ktorom sú stránky vytvorené (dostupné len vo vybraných krajinách).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Widgets / Time.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm