line

Článok možno zobraziť len konkrétnym skupinám užívateľov alebo ho možno zablokovať heslom.


Show only for groups - daný detail článku sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, detail článku sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, detail článku sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

  • Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Users / Groups
  • Skupiny prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v položke "User group"
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Articles / Articles v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an article v otvorenom okne v záložke Powers položka "Show only for groups".

Protect with password - daný detail článku bude zabezpečený heslom. Náhľad článku (krátky popis a obrázok) však bude viditeľný pre všetkých.

Možnosť je dostupná len pre články, ktoré majú zadanú položku "Short description", teda sa jedná o článok s detailom (s preklikom).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Articles / Articles v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an article v otvorenom okne v záložke Powers položka "Protect with password".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm