line

Po aktivovaní tejto funkcie bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Na základe nastavení tak nebude možné napríklad fakturovať nad rámec skladových kusov, alebo ak sú vybrané produkty rezervované. V prípade aktívnej skladovej evidencie sa počet kusov produktu mení na základe počtu objednaných/rezervovaných kusov. Ak nie je skladová evidencia aktívna, možno počet kusov a dostupnosť zadať/vybrať pri úprave produktu.


Stock records - po aktivácii bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Nebude možné fakturovať nad rámec skladových kusov.

Párovanie/rezervácia produktov na objednávku a späť na sklad:

  • Systém automaticky priradí k novo vytvorenej objednávke alebo pri jej prepnutí do stavu "confirmed", v závislosti od nastavenia skladovej evidencie, dostupné produkty (kusy zo skladu). Prípadne ak sa napárujú (rezervujú) všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu "complete".
  • Pri odstránení niektorého produktu z objednávky sa rezervované kusy produktu automaticky odpárujú z objednávky a spätne priradia k produktu na sklade. Produkty sa z objednávky odpárujú (odrezervujú) aj v prípade prepnutia objednávky do stavu "canceled".
  • V prípade zmazania faktúry, alebo vytvorenia dobropisu (opravnej faktúry) sa produkty z objednávky neodpárujú, keďže sú viazané na objednávku, a nie na daňové doklady.

Viac informácii v nápovede Stock records

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Stock položka "Stock records".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm