line

Využitím tejto funkcionality možno obmedziť možnosť pridávať výrazy v komentároch, konkrétneho užívateľa alebo IP adresu návštevníka. Prípadne je možné obmedziť funkcie na stránke pre vybrané krajiny.


User ID - identifikačné číslo registrovaného užívateľa. Dané ID je možné vložiť do blacklistu, aby užívateľ nemal prístup na stránky, či niektorých ich sekcií.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne v záložke Advanced položka "User ID".

IP address - posledná IP adresa prihlásenia daného užívateľa. IP adresu je možné vložiť do blacklistu, aby užívateľ s danej IP adresy nemal prístup na stránky, či do niektorých ich sekcií.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Users v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add an user v otvorenom okne v záložke Advanced položka "IP address".

Blacklist IP adries, výrazov alebo štátov, ktoré majú obmedzený poprípade úplne zablokovaný prístup na stránky.

  • Filter do blacklistu pridávate po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add a filter.
  • Filter krajín obmedzujete kliknutím vpravo hore na tlačítko  .
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Users / Blacklist.

Permissions only for the countries - prispievať komentármi, písať príspevky, odosielať formuláre, registrovať a prihlásiť sa, vytvoriť objednávky budú môcť len určené krajiny (zaškrtnuté). Nezaškrtnuté krajiny budú v tomto obmedzené. Ak však nezaškrtnete žiadnu z krajín, žiadna z krajín nebude obmedzená. Pôvod, odkiaľ užívateľ pochádza, sa zisťuje z jeho IP adresy.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii položka "Permissions only for the countries".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm