line

Informácia určuje počet emailových schránok alebo tzv. aliasov, ktoré je možné vytvoriť.


V tejto sekcii môžete vytvoriť viacero emailových schránok alebo email aliasov, čím pomôžete svojim zákazníkom presnejšie adresovať ich otázku alebo problém kompetentným. O všeobecné informácie sa teda postará napr. správca emailu 'info@yourdomain.com', o otázky ohľadom marketingu zamestnanec majúci na starosti email 'marketing@yourdomain.com', obchodné otázky 'obchod@yourdomain.com' a pod.

Sekcia obsahuje zoznam vytvorených emailov a emailových schránok spolu s informáciami o nich.

  • Emaily vytvárate kliknutím na tlačítko Add an e-mail.
  • Do vytvorených emailových schránok sa dostanete cez http://webmail.yourdomain.com (odporúčame email nastaviť u Vášho desktopového klienta - Outlook, Thunderbird.. Návody nájdete v sekcii Support / Help).
  • Size - priestor pridelený lokálnym schránkam sa rezervuje a môže tak obmedziť priestor pre stránky ktorý skontrolujete v sekcii Files / Use of the storage.
  • Emaily upravujete v stĺpci Actions.
  • Nastavenia emailov upravujete kliknutím vpravo hore na tlačítka   a  .
  • Text notifikačných emailov ako je: Moja Firma, Pätička emailu nastavujete v sekcii Settings / Translations.
  •   - pre overenie funkčnosti externého emailu je nutné daný email verifikovať. (na email sa odošle verifikačný email)
You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Email.
Contact uswe are providing the support during the work days