line

Player je prehrávač hudobných formátov. Tento modul je určený len na umiestnenie modulu na stránke a výber pred-vytvoreného playlistu. Playlisty vytvárate v skecii Add-ons / Plugins / Player

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Add-ons / Widgets / Player.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm